حواله پوند شخصی

  • نرخ فعلی:60,250
  • بالاترین قیمت روز:60,250
  • پایین ترین قیمت روز:60,250
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:60,250
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:59,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,050

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
60,250 ریال12:05:08
نظرات