حواله پوند شرکتی

  • نرخ فعلی:63,180
  • بالاترین قیمت روز:63,180
  • پایین ترین قیمت روز:63,090
  • بیشترین مقدار نوسان روز:90
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:63,090
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۰
  • نرخ روز گذشته:62,680
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:500

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63,180 ریال11:50:14
63,090 ریال10:50:14
نظرات