حواله یورو شخصی

  • نرخ فعلی:42450
  • بالاترین قیمت روز:42450
  • پایین ترین قیمت روز:42380
  • بیشترین مقدار نوسان روز:70
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:42,400
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:42,470
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
42,450 ریال13:21:24
42,380 ریال12:33:21
42,400 ریال11:57:21
نظرات