حواله یورو شرکتی

  • نرخ فعلی:41650
  • بالاترین قیمت روز:41650
  • پایین ترین قیمت روز:41600
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:41,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۱
  • نرخ روز گذشته:41,750
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:100

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
41,650 ریال14:41:18
41,630 ریال12:10:34
41,600 ریال11:43:30
نظرات