حواله یوان چین

  • نرخ فعلی:5360
  • بالاترین قیمت روز:5365
  • پایین ترین قیمت روز:5360
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:5,370
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,360 ریال11:30:23
5,365 ریال11:18:35
نظرات