حواله یوان چین

  • نرخ فعلی:7,225
  • بالاترین قیمت روز:7,225
  • پایین ترین قیمت روز:7,120
  • بیشترین مقدار نوسان روز:65
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,120
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵
  • نرخ روز گذشته:7,225
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,225 ریال12:45:08
7,215 ریال12:35:07
7,185 ریال11:40:08
7,120 ریال11:25:07
نظرات