حواله یوان چین

  • نرخ فعلی:5470
  • بالاترین قیمت روز:5470
  • پایین ترین قیمت روز:5440
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,440
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۹
  • نرخ روز گذشته:5,450
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,470 ریال18:49:17
5,460 ریال12:27:22
5,450 ریال11:52:36
5,440 ریال11:14:18
نظرات