حواله یوان چین

  • نرخ فعلی:5680
  • بالاترین قیمت روز:5680
  • پایین ترین قیمت روز:5665
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,665
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:5,670
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,680 ریال14:28:39
5,670 ریال14:24:56
5,665 ریال11:38:49
نظرات