حواله یوان چین

  • نرخ فعلی:5530
  • بالاترین قیمت روز:5530
  • پایین ترین قیمت روز:5520
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,520
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۶
  • نرخ روز گذشته:5,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,530 ریال12:36:23
5,520 ریال11:53:24
نظرات