حواله دلار کانادا شخصی

  • نرخ فعلی:31200
  • بالاترین قیمت روز:31230
  • پایین ترین قیمت روز:31170
  • بیشترین مقدار نوسان روز:60
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:31,170
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶
  • نرخ روز گذشته:31,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:200

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31,200 ریال13:56:39
31,230 ریال13:11:40
31,170 ریال12:39:40
نظرات