حواله دلار کانادا

  • نرخ فعلی:35,450
  • بالاترین قیمت روز:35,450
  • پایین ترین قیمت روز:35,400
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:35,400
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵
  • نرخ روز گذشته:35,425
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
35,450 ریال13:35:08
35,400 ریال13:00:21
نظرات