حواله درهم امارات

  • نرخ فعلی:10355
  • بالاترین قیمت روز:10355
  • پایین ترین قیمت روز:10355
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:10,355
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۳
  • نرخ روز گذشته:10,350
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,355 ریال11:53:24
نظرات