حواله درهم امارات

  • نرخ فعلی:10350
  • بالاترین قیمت روز:10350
  • پایین ترین قیمت روز:10350
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:10,350
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۰
  • نرخ روز گذشته:10,370
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,350 ریال12:00:29
نظرات