شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/TWD Ask

  • نرخ فعلی:1.0104
  • بالاترین قیمت روز:1.0104
  • پایین ترین قیمت روز:1.0021
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0046
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.0043
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار کندل استیک THB/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک THB/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0104 ریال13:33:19
1.0095 ریال13:15:22
1.0095 ریال13:15:22
1.0092 ریال12:33:18
1.0098 ریال12:15:21
1.0098 ریال12:15:20
1.0089 ریال11:54:17
1.0093 ریال11:33:18
1.0089 ریال11:15:14
1.0089 ریال11:15:14
1.0082 ریال10:54:13
1.0089 ریال10:33:13
1.0082 ریال10:15:17
1.0082 ریال10:15:16
1.0083 ریال9:54:14
1.0076 ریال9:33:14
1.0071 ریال9:15:15
1.0071 ریال9:15:15
1.0062 ریال8:54:13
1.0063 ریال8:33:13
1.0057 ریال8:15:15
1.0057 ریال8:15:14
1.0063 ریال7:54:12
1.005 ریال7:33:13
1.0056 ریال7:15:15
1.0056 ریال7:15:14
1.0054 ریال6:54:13
1.0051 ریال6:33:13
1.0045 ریال6:15:16
1.0045 ریال6:15:15
1.0052 ریال5:54:13
1.0049 ریال5:33:13
1.0044 ریال5:15:16
1.0044 ریال5:15:15
1.0042 ریال4:54:12
1.005 ریال4:33:12
1.0021 ریال4:15:14
1.0021 ریال4:15:14
1.0023 ریال3:54:13
1.0024 ریال3:33:12
1.0026 ریال3:15:14
1.0026 ریال3:15:13
1.003 ریال2:54:12
1.0028 ریال2:33:12
1.0035 ریال2:15:14
1.0035 ریال2:15:13
1.0046 ریال1:54:12
1.0047 ریال1:33:13
1.0046 ریال0:54:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات