شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/SGD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار سنگاپور 0 1.364 1.371 1.3645 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/SGD 0.9346 0.9346 0.9346 0.9346 (1.01%) 0.0093 ۰۳:۰۶:۰۶
THB/AUD 0.0482 0.0482 0.0482 0.0482 (1.04%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/SGD 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234 (0.43%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BHD 0 0.0116 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/SGD 0.3311 0.3311 0.3311 0.3311 (1.1%) 0.0036 ۰۷:۰۶:۰۷
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SGD 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 (0.04%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/SGD 1.385 1.385 1.385 1.385 (0.17%) 0.0024 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CNY 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/SGD 0 0.1928 0.1928 0.1928 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SGD 0 0.2032 0.2032 0.2032 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/DKK 0 0.1973 0.1975 0.1973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/EGP 0 0.5477 0.5483 0.548 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SGD 1.5227 1.5227 1.5227 1.5227 (0.13%) 0.002 ۱۵:۰۶:۰۷
GBP/SGD 1.7689 1.7689 1.7689 1.7689 (0.57%) 0.01 ۱۵:۰۶:۰۷
HKD/SGD 0 0.1741 0.1741 0.1741 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/HKD 0 0.2588 0.2592 0.2592 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/IDR 0 462.898 462.898 462.898 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/INR 0 2.3482 2.3482 2.3482 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JMD 0 4.2073 4.2285 4.2079 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JPY 0 3.5914 3.5914 3.5914 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KRW 38.892 38.892 38.892 38.892 (0.04%) 0.017 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
KWD/SGD 0 4.5051 4.5097 4.5057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LBP 0 46.47 47.19 47.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LKR 0 4.9178 4.989 4.9867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SGD 0.0713 0.0713 0.0713 0.0713 (0.14%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/SGD 0.3268 0.3268 0.3268 0.3268 (0.15%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/MYR 0.1382 0.1382 0.1382 0.1382 (0.07%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/NAD 0 0.445 0.4455 0.4451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NPR 0 3.4499 3.4688 3.4499 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/SGD 0.8704 0.8704 0.8704 0.8704 (0.06%) 0.0005 ۱۲:۳۳:۰۶
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PKR 5.1408 5.1408 5.1408 5.1408 (0.01%) 0.0007 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SAR 0 0.1149 0.115 0.115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SGD 0.2354 0.2354 0.2354 0.2354 (0.34%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۰۷
TWD/SGD 0 0.0447 0.0447 0.0447 (0%) 0 ۲۶ مهر
VEF/SGD 0 0.0118 0.0119 0.0118 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SGD 0.0922 0.0922 0.0922 0.0922 (0.33%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/TWD 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 (0.05%) 0.0005 ۰۵:۰۶:۰۷
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XAF 0 17.35 17.44 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XOF 0 17.35 17.83 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ZAR 0.4877 0.4877 0.4877 0.4877 (0.12%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/CAD 0.0433 0.0433 0.0433 0.0433 (0.23%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
THB/NZD 0.0517 0.0517 0.0517 0.0517 (0.19%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
THB/CHF 0.0325 0.0325 0.0325 0.0325 (0.31%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/EUR 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
THB/GBP 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 (0.78%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
THB/SGD 0.045 0.045 0.045 0.045 (0.22%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
THB/USD 0 0.0329 0.033 0.033 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/SGD 0 11176.33 11176.33 11176.33 (0%) 0 ۱۴ مهر