شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/PHP Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو فیلیپین 51.19 50.98 51.3 51.08 (0.27%) 0.14 ۲۲:۱۳:۳۲
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PHP 35.03 35.03 35.03 35.03 (0.06%) 0.022 ۰۳:۰۶:۱۰
THB/AUD 0.0481 0.0481 0.0481 0.0481 (0.21%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/PHP 0 1.78 1.79 1.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BHD 0 0.0116 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PHP 0 40.95 41.06 40.95 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CNY 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PHP 7.6096 7.6096 7.6096 7.6096 (0.05%) 0.0038 ۰۹:۰۶:۰۸
THB/DKK 0 0.1973 0.1975 0.1973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/EGP 0 0.5477 0.5483 0.548 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PHP 56.772 56.772 56.772 56.772 (0.21%) 0.117 ۱۲:۰۶:۱۶
GBP/PHP 65.789 65.789 65.789 65.789 (0.62%) 0.405 ۱۲:۰۶:۱۶
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.2588 0.2588 0.2588 0.2588 (0.04%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/IDR 460.913 460.913 460.913 460.913 (0.08%) 0.36 ۱۳:۰۹:۱۵
THB/INR 2.3394 2.3394 2.3394 2.3394 (0.03%) 0.0007 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JMD 0 4.2073 4.2285 4.2079 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JPY 3.576 3.576 3.576 3.576 (0.13%) 0.0045 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KRW 38.628 38.628 38.628 38.628 (0.19%) 0.072 ۱۵:۰۶:۳۸
THB/LBP 0 46.47 47.19 47.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LKR 0 4.9178 4.989 4.9867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MYR 0.138 0.138 0.138 0.138 (0.14%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۳۸
THB/NAD 0 0.445 0.4455 0.4451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NPR 0 3.4499 3.4688 3.4499 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PHP 0 32.614 32.614 32.614 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PHP 3.4829 3.4829 3.4829 3.4829 (0.32%) 0.0111 ۱۲:۰۶:۱۶
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
THB/PKR 0 5.1408 5.1408 5.1408 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SAR 0 0.1149 0.115 0.115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/TWD 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 (0.02%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۱۳
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XAF 0 17.35 17.44 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XOF 0 17.35 17.83 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ZAR 0.4843 0.4843 0.4843 0.4843 (0.85%) 0.0041 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/CAD 0.0432 0.0432 0.0432 0.0432 (0.23%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CNH/PHP 7.2329 7.2329 7.2329 7.2329 (0.18%) 0.0127 ۰۹:۰۶:۰۸
THB/NZD 0 0.0516 0.0516 0.0516 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/CHF 0 0.0326 0.0326 0.0326 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/EUR 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
THB/GBP 0.0257 0.0257 0.0257 0.0257 (0.78%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۱۳
THB/SGD 0 0.045 0.045 0.045 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/USD 0.033 0.033 0.0331 0.033 (0.3%) 0.0001 ۰۵:۲۳:۱۲
QAR/PHP 0 14.6632 14.6991 14.6656 (0%) 0 ۳۱ مرداد