شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/PHP Ask

  • نرخ فعلی:1.6735
  • بالاترین قیمت روز:1.6778
  • پایین ترین قیمت روز:1.6645
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6645
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.6655
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک THB/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک THB/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6735 ریال22:33:19
1.6752 ریال21:54:19
1.6742 ریال21:15:21
1.6742 ریال21:15:21
1.6746 ریال20:33:19
1.675 ریال20:15:22
1.675 ریال20:15:22
1.6746 ریال19:54:20
1.6743 ریال19:33:20
1.6747 ریال19:15:22
1.6747 ریال19:15:21
1.6753 ریال18:54:21
1.6763 ریال18:33:20
1.6742 ریال18:15:23
1.6742 ریال18:15:22
1.6766 ریال17:54:20
1.6763 ریال17:33:20
1.6764 ریال16:39:20
1.6768 ریال16:15:22
1.6768 ریال16:15:21
1.6769 ریال15:54:19
1.6773 ریال15:33:18
1.6769 ریال14:54:18
1.6768 ریال14:33:19
1.6778 ریال14:15:21
1.6778 ریال14:15:20
1.6774 ریال13:54:19
1.6772 ریال13:33:19
1.6757 ریال13:15:21
1.6757 ریال13:15:21
1.6772 ریال12:54:20
1.677 ریال12:33:20
1.6764 ریال11:54:21
1.6773 ریال11:33:20
1.676 ریال11:15:21
1.676 ریال11:15:21
1.6756 ریال10:54:20
1.676 ریال10:33:19
1.6742 ریال10:15:22
1.6742 ریال10:15:21
1.6724 ریال9:54:19
1.6698 ریال9:33:19
1.6688 ریال9:15:19
1.6688 ریال9:15:18
1.6698 ریال8:33:17
1.6701 ریال8:15:18
1.6701 ریال8:15:18
1.6705 ریال7:54:16
1.6708 ریال7:33:17
1.6691 ریال6:54:17
1.6705 ریال6:33:17
1.6694 ریال6:15:19
1.6694 ریال6:15:18
1.6693 ریال5:54:19
1.6688 ریال5:33:18
1.6683 ریال5:15:19
1.6683 ریال5:15:19
1.6671 ریال4:54:17
1.6655 ریال3:54:17
1.6666 ریال3:33:16
1.6656 ریال3:15:17
1.6656 ریال3:15:16
1.6645 ریال1:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات