شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/NOK Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 9.1316 9.1234 9.197 9.1834 (0.58%) 0.0529 ۱۴:۰۷:۱۵
AED/NOK 0 2.4798 2.4798 2.4798 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/NOK 6.1589 6.1589 6.1589 6.1589 (0.2%) 0.0122 ۰۳:۰۶:۰۸
THB/AUD 0.0487 0.0487 0.0487 0.0487 (0.41%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/NOK 0 0.2801 0.2805 0.2802 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BHD 0 0.0116 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NOK 6.918 6.918 6.918 6.918 (0.53%) 0.0364 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/NOK 0 9.1496 9.1496 9.1496 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CNY 0.2328 0.2328 0.2328 0.2328 (0.3%) 0.0007 ۰۹:۰۶:۱۶
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NOK 1.3496 1.3496 1.3496 1.3496 (0.33%) 0.0045 ۰۹:۰۶:۱۷
THB/DKK 0 0.1973 0.1975 0.1973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/EGP 0 0.5477 0.5483 0.548 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NOK 0 10.0762 10.0762 10.0762 (0%) 0 ۲۳ مهر
GBP/NOK 0 11.5778 11.5778 11.5778 (0%) 0 ۲۳ مهر
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.258 0.258 0.258 0.258 (0.16%) 0.0004 ۰۵:۰۶:۰۸
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/IDR 0 463.009 463.009 463.009 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/INR 0 2.342 2.342 2.342 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JMD 0 4.2073 4.2285 4.2079 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JPY 0 3.5628 3.5628 3.5628 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NOK 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KRW 0 39.051 39.051 39.051 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/LBP 0 46.47 47.19 47.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LKR 0 4.9178 4.989 4.9867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MYR 0 0.1379 0.1379 0.1379 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/NAD 0 0.445 0.4455 0.4451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9301 0.9301 0.9301 (0%) 0 ۲۳ مهر
ZAR/NOK 0 0.6176 0.6176 0.6176 (0%) 0 ۲۳ مهر
NZD/NOK 0 5.7402 5.7402 5.7402 (0%) 0 ۲۳ مهر
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3467 2.3467 2.3467 (0%) 0 ۲۳ مهر
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 0 6.6669 6.6669 6.6669 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NOK 0 0.07 0.0701 0.07 (0%) 0 ۱۶ تیر
THB/NPR 0 3.4499 3.4688 3.4499 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PKR 0 5.1388 5.1388 5.1388 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SAR 0 0.1149 0.115 0.115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/TWD 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 (0.17%) 0.0017 ۰۵:۰۶:۰۸
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XAF 0 17.35 17.44 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XOF 0 17.35 17.83 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ZAR 0 0.4884 0.4884 0.4884 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/CAD 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 (0.23%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
CZK/NOK 0.3907 0.3907 0.3907 0.3907 (0.51%) 0.002 ۰۹:۰۶:۱۷
THB/NZD 0 0.0524 0.0524 0.0524 (0%) 0 ۲۳ مهر
ISK/NOK 0.0728 0.0728 0.0728 0.0728 (0.14%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/CHF 0 0.0328 0.0329 0.0328 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/EUR 0 0.0298 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/GBP 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 (1.16%) 0.0003 ۰۵:۰۶:۰۸
THB/SGD 0 0.0451 0.0451 0.0451 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/USD 0 0.0328 0.0329 0.0329 (0%) 0 ۲۳ مهر