شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/MXN Ask

  • نرخ فعلی:0.6382
  • بالاترین قیمت روز:0.642
  • پایین ترین قیمت روز:0.6382
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6417
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۱:۳۸
  • نرخ روز گذشته:0.6418
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک THB/MXN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک THB/MXN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6382 ریال18:21:38
0.6386 ریال17:56:35
0.6388 ریال17:42:38
0.6389 ریال17:21:38
0.6385 ریال16:56:37
0.6389 ریال16:42:36
0.6394 ریال16:21:39
0.6393 ریال15:56:36
0.64 ریال15:42:37
0.6397 ریال15:21:37
0.6404 ریال14:56:32
0.6406 ریال14:42:34
0.6407 ریال14:21:35
0.6411 ریال13:42:34
0.6412 ریال13:21:25
0.641 ریال12:56:22
0.6411 ریال12:42:23
0.6404 ریال12:21:25
0.6409 ریال11:56:21
0.6406 ریال11:42:22
0.6405 ریال11:21:23
0.6403 ریال10:56:20
0.641 ریال10:42:22
0.6413 ریال10:21:20
0.6414 ریال9:56:19
0.641 ریال9:42:19
0.6415 ریال9:21:20
0.6416 ریال8:42:19
0.6415 ریال8:21:19
0.6417 ریال7:56:18
0.6416 ریال7:42:19
0.6415 ریال7:21:18
0.6418 ریال6:56:17
0.6415 ریال5:42:20
0.6416 ریال5:21:21
0.6414 ریال4:56:17
0.6418 ریال4:42:19
0.6419 ریال3:56:17
0.642 ریال3:42:19
0.6418 ریال2:56:18
0.6417 ریال2:42:18
0.6414 ریال2:21:18
0.6417 ریال1:56:17
0.6415 ریال1:42:18
0.6413 ریال1:21:16
0.6415 ریال0:56:18
0.6417 ریال0:42:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات