شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/ISK Ask

  • نرخ فعلی:4.0629
  • بالاترین قیمت روز:4.0706
  • پایین ترین قیمت روز:4.0623
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۹
  • نرخ روز گذشته:4.0706
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0077

نمودار کندل استیک THB/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک THB/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.0629 ریال13:33:29
4.0663 ریال13:15:33
4.0663 ریال13:15:32
4.0642 ریال12:54:27
4.0623 ریال12:33:20
4.0649 ریال12:15:22
4.0649 ریال12:15:22
4.0676 ریال11:54:19
4.0692 ریال11:33:19
4.0662 ریال11:15:21
4.0662 ریال11:15:21
4.0695 ریال10:54:18
4.0692 ریال10:33:18
4.0686 ریال10:15:19
4.0686 ریال10:15:19
4.0679 ریال9:54:16
4.0689 ریال9:15:20
4.0689 ریال9:15:20
4.0669 ریال8:54:17
4.0679 ریال8:33:17
4.0675 ریال8:15:19
4.0675 ریال8:15:18
4.0682 ریال7:54:16
4.0679 ریال7:33:16
4.0665 ریال7:15:20
4.0665 ریال7:15:19
4.0662 ریال6:54:16
4.0665 ریال6:33:17
4.0669 ریال6:15:24
4.0669 ریال6:15:24
4.0682 ریال5:54:18
4.0676 ریال5:33:17
4.0689 ریال5:15:20
4.0689 ریال5:15:19
4.0699 ریال4:33:16
4.0676 ریال4:15:19
4.0676 ریال4:15:18
4.0679 ریال3:36:16
4.0676 ریال3:15:18
4.0676 ریال3:15:18
4.0679 ریال2:54:16
4.0689 ریال1:54:17
4.0702 ریال1:33:16
4.0706 ریال1:15:19
4.0706 ریال1:15:18
4.0702 ریال0:15:18
4.0702 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات