شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/HUF Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فورینت مجارستان 301.06 300.96 301.12 300.96 (0.04%) 0.11 ۰۰:۴۱:۰۴
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HUF 0 204.09 204.09 204.09 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/AUD 0 0.0483 0.0483 0.0483 (0%) 0 ۲۰ مهر
ARS/HUF 0 7.172 7.172 7.172 (0%) 0 ۱۰ بهمن
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BHD 0 0.0116 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/HUF 0 227.52 227.52 227.52 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/HUF 302.525 300.872 302.525 300.872 (0.69%) 2.061 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CNY 0.2338 0.2333 0.2338 0.2333 (0.39%) 0.0009 ۱۳:۰۹:۰۹
CNY/HUF 0 40.81 40.87 40.84 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/HUF 0 12.5659 12.5845 12.5822 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/HUF 44.448 44.408 44.448 44.408 (0.18%) 0.082 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/DKK 0 0.1973 0.1975 0.1973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/EGP 0 0.5477 0.5483 0.548 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/HUF 0 331.47 331.47 331.47 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/HUF 0 379.6 379.6 379.6 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/HUF 0 35.6 35.66 35.63 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.2577 0.2577 0.2579 0.2577 (0.12%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۶
PLN/HUF 77.024 77 77.037 77 (0.04%) 0.034 ۱۵:۳۰:۱۶
NZD/HUF 190.51 190.25 190.51 190.25 (0.28%) 0.53 ۱۵:۳۰:۱۶
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/HUF 0 14.75 14.81 14.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/HUF 0 45.99 46.2 46.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/HUF 0 2.4 2.4 2.4 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/HUF 20.036 20.036 20.194 20.194 (0.72%) 0.144 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/IDR 464.203 462.44 464.284 463.94 (0.04%) 0.181 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/INR 2.3365 2.3322 2.3401 2.3322 (0.21%) 0.005 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JMD 0 4.2073 4.2285 4.2079 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JPY 3.5476 3.5476 3.5621 3.5621 (0.82%) 0.0288 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KRW 0 38.812 38.812 38.812 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/LBP 0 46.47 47.19 47.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LKR 0 4.9178 4.989 4.9867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MYR 0.1376 0.1374 0.1376 0.1374 (0.29%) 0.0004 ۱۵:۳۶:۱۰
THB/NAD 0 0.445 0.4455 0.4451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NPR 0 3.4499 3.4688 3.4499 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PKR 0 5.1388 5.1388 5.1388 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SAR 0 0.1149 0.115 0.115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/TWD 1.007 1.007 1.007 1.007 (0.19%) 0.0019 ۱۵:۰۹:۰۶
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XAF 0 17.35 17.44 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XOF 0 17.35 17.83 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ZAR 0 0.4846 0.4846 0.4846 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/CAD 0 0.0433 0.0433 0.0433 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/NZD 0.0519 0.0518 0.0519 0.0518 (0.39%) 0.0002 ۱۵:۰۹:۰۶
THB/CHF 0 0.0327 0.0327 0.0327 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/EUR 0 0.0297 0.0297 0.0297 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/GBP 0 0.026 0.026 0.026 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/SGD 0 0.045 0.045 0.045 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/USD 0.0328 0.0328 0.0329 0.0329 (0%) 0 ۱۸:۴۳:۰۵