شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/BRL Ask

  • نرخ فعلی:0.1363
  • بالاترین قیمت روز:0.1373
  • پایین ترین قیمت روز:0.1363
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1372
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.1371
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک THB/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک THB/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1363 ریال22:54:18
0.1364 ریال22:15:19
0.1364 ریال22:15:19
0.1366 ریال21:33:18
0.1365 ریال20:33:17
0.1366 ریال20:15:19
0.1366 ریال20:15:19
0.1368 ریال19:54:18
0.1367 ریال19:33:17
0.1365 ریال18:54:19
0.1366 ریال18:15:20
0.1366 ریال18:15:20
0.1373 ریال17:54:18
0.1372 ریال16:39:18
0.1373 ریال16:15:19
0.1373 ریال16:15:19
0.1372 ریال15:33:16
0.1373 ریال14:15:18
0.1373 ریال14:15:18
0.1372 ریال11:54:18
0.1373 ریال10:33:17
0.1372 ریال9:33:17
0.1373 ریال9:15:17
0.1373 ریال9:15:17
0.1372 ریال6:33:15
0.1373 ریال6:15:17
0.1373 ریال6:15:16
0.1372 ریال5:15:17
0.1372 ریال5:15:17
0.1371 ریال3:54:15
0.1372 ریال3:15:15
0.1372 ریال3:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات