شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Tezos EUR Index investing-com

  • نرخ فعلی:0.725
  • بالاترین قیمت روز:0.759
  • پایین ترین قیمت روز:0.725
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7515
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.7501
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0251

نمودار کندل استیک Tezos EUR Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Tezos EUR Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.725 ریال15:57:03
0.729 ریال15:45:03
0.73 ریال15:16:53
0.7274 ریال15:13:05
0.73 ریال15:08:57
0.7341 ریال15:05:15
0.73 ریال15:01:29
0.7337 ریال14:56:53
0.7333 ریال14:40:57
0.7396 ریال14:29:02
0.7393 ریال14:05:13
0.7388 ریال13:49:14
0.7375 ریال13:44:54
0.7374 ریال13:40:59
0.7375 ریال13:36:57
0.7374 ریال13:33:01
0.7378 ریال13:20:55
0.7285 ریال12:48:55
0.7412 ریال12:41:10
0.7427 ریال12:33:07
0.7436 ریال12:28:59
0.7332 ریال12:25:22
0.7526 ریال12:16:56
0.7332 ریال12:12:57
0.7355 ریال12:08:56
0.7313 ریال12:01:54
0.7308 ریال11:57:10
0.7304 ریال11:49:20
0.7301 ریال11:45:12
0.7308 ریال11:41:17
0.7293 ریال11:29:14
0.7285 ریال11:21:10
0.725 ریال10:56:53
0.7309 ریال10:33:01
0.7403 ریال10:20:57
0.7387 ریال9:52:54
0.7353 ریال9:44:51
0.7369 ریال9:32:51
0.7401 ریال9:24:58
0.7371 ریال9:16:49
0.7397 ریال9:12:52
0.7367 ریال9:01:16
0.733 ریال7:52:47
0.7354 ریال7:16:49
0.7377 ریال7:08:44
0.7426 ریال6:20:50
0.7429 ریال5:32:54
0.745 ریال5:16:47
0.7387 ریال4:48:46
0.732 ریال4:24:47
0.7316 ریال4:20:52
0.734 ریال4:16:58
0.7349 ریال4:12:58
0.7354 ریال4:08:50
0.7363 ریال4:04:48
0.7336 ریال4:01:19
0.7428 ریال3:56:53
0.7465 ریال3:52:56
0.75 ریال3:48:45
0.7517 ریال3:20:57
0.7518 ریال3:08:48
0.7517 ریال3:01:06
0.7518 ریال2:48:57
0.7574 ریال2:01:30
0.759 ریال1:56:49
0.7574 ریال1:44:54
0.759 ریال1:40:54
0.755 ریال1:33:01
0.7526 ریال1:28:52
0.751 ریال1:08:44
0.7536 ریال1:01:23
0.751 ریال0:56:49
0.7532 ریال0:52:45
0.7521 ریال0:40:51
0.7523 ریال0:36:48
0.7512 ریال0:28:45
0.7501 ریال0:20:54
0.7536 ریال0:16:47
0.752 ریال0:13:00
0.7515 ریال0:05:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات