کالایاب
شاخص یاب

SMI

  • نرخ فعلی:9694
  • بالاترین قیمت روز:9696
  • پایین ترین قیمت روز:9690
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,694
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:9,693
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک SMI در روز جاری

نمودار کندل استیک SMI در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,694 ریال0:33:12
9,692.5 ریال0:30:16
9,695 ریال0:29:12
9,695.5 ریال0:28:17
9,695 ریال0:27:13
9,696 ریال0:26:11
9,693.5 ریال0:25:12
9,694 ریال0:24:11
9,692 ریال0:23:12
9,691.5 ریال0:19:13
9,690 ریال0:18:22
9,694 ریال0:16:11
9,692.5 ریال0:15:12
9,693 ریال0:13:12
9,692.5 ریال0:12:12
9,694 ریال0:11:11
9,693.5 ریال0:10:14
9,694 ریال0:09:11
9,694.5 ریال0:08:11
9,693 ریال0:07:12
9,693.5 ریال0:06:12
9,693 ریال0:05:12
9,692 ریال0:04:13
9,692.5 ریال0:03:12
9,694 ریال0:02:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات