شاخص یاب

SmallCap 2000

  • نرخ فعلی:1469.12
  • بالاترین قیمت روز:1475.61
  • پایین ترین قیمت روز:1467.33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.73
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,473.42
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1,474.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار کندل استیک SmallCap 2000 در روز جاری

نمودار کندل استیک SmallCap 2000 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,469.12 ریال0:32:10
1,470.12 ریال0:31:42
1,469.12 ریال0:30:13
1,470.12 ریال0:29:10
1,470.62 ریال0:28:10
1,471.28 ریال0:27:11
1,470.92 ریال0:26:11
1,469.08 ریال0:25:11
1,467.33 ریال0:24:11
1,468.53 ریال0:23:10
1,469.47 ریال0:22:10
1,470.02 ریال0:20:12
1,469.91 ریال0:19:11
1,470.66 ریال0:18:12
1,471.82 ریال0:17:12
1,471.41 ریال0:16:12
1,471.82 ریال0:15:13
1,472.06 ریال0:14:11
1,473.36 ریال0:13:11
1,473.31 ریال0:12:11
1,474.61 ریال0:11:11
1,475.61 ریال0:10:13
1,474.7 ریال0:09:10
1,474.61 ریال0:08:11
1,474.62 ریال0:07:11
1,474.46 ریال0:06:10
1,473.82 ریال0:05:11
1,470.09 ریال0:04:13
1,473.16 ریال0:04:11
1,473.42 ریال0:03:13
نظرات