شاخص یاب

SmallCap 2000

  • نرخ فعلی:1664.92
  • بالاترین قیمت روز:1685.58
  • پایین ترین قیمت روز:1648.85
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.41
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,685.58
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۴:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1,683.21
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18.29

نمودار کندل استیک SmallCap 2000 در روز جاری

نمودار کندل استیک SmallCap 2000 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,664.92 ریال22:24:29
1,665.17 ریال22:23:25
1,666.21 ریال22:22:28
1,665.47 ریال22:21:27
1,666.32 ریال22:20:29
1,665.92 ریال22:19:25
1,665.03 ریال22:18:25
1,666.52 ریال22:17:25
1,666.84 ریال22:16:26
1,666.13 ریال22:15:26
1,664.34 ریال22:13:25
1,663.76 ریال22:12:27
1,663.1 ریال22:11:26
1,662.91 ریال22:10:27
1,662.16 ریال22:09:25
1,661.58 ریال22:08:25
1,661.22 ریال22:07:25
1,661.57 ریال22:06:25
1,662.42 ریال22:05:24
1,661.77 ریال22:04:27
1,655.4 ریال22:04:13
1,660.98 ریال22:03:26
1,660.28 ریال22:02:28
1,659.14 ریال22:01:25
1,658.44 ریال22:00:32
1,658.74 ریال21:59:23
1,658.6 ریال21:58:24
1,658.11 ریال21:57:26
1,657.85 ریال21:56:28
1,657.4 ریال21:55:26
1,657.9 ریال21:54:25
1,656.75 ریال21:53:26
1,657.1 ریال21:52:25
1,657.9 ریال21:51:25
1,656.4 ریال21:50:28
1,656.2 ریال21:49:25
1,655.8 ریال21:48:26
1,656.85 ریال21:47:25
1,655.65 ریال21:46:25
1,655.4 ریال21:45:27
1,656.49 ریال21:44:27
1,656.19 ریال21:43:24
1,656.79 ریال21:42:26
1,656.94 ریال21:41:24
1,657.14 ریال21:40:30
1,657.48 ریال21:39:26
1,656.89 ریال21:38:26
1,656.49 ریال21:37:27
1,656.48 ریال21:36:29
1,656.68 ریال21:35:29
1,654.09 ریال21:34:48
1,656.03 ریال21:34:27
1,656.98 ریال21:33:28
1,656.38 ریال21:32:27
1,656.87 ریال21:31:28
1,657.72 ریال21:30:28
1,657.77 ریال21:29:25
1,657.23 ریال21:28:24
1,657.28 ریال21:27:25
1,656.59 ریال21:26:24
1,656.08 ریال21:25:27
1,656.83 ریال21:24:22
1,656.73 ریال21:23:26
1,655.38 ریال21:22:27
1,655.34 ریال21:21:26
1,655.08 ریال21:20:31
1,654.78 ریال21:19:23
1,654.53 ریال21:18:24
1,654.68 ریال21:17:24
1,654.88 ریال21:16:26
1,655.58 ریال21:15:28
1,655.34 ریال21:14:25
1,655.83 ریال21:13:24
1,655.13 ریال21:12:25
1,654.19 ریال21:11:27
1,652.99 ریال21:10:26
1,652.59 ریال21:09:24
1,653.1 ریال21:08:26
1,653.79 ریال21:07:25
1,652.59 ریال21:06:24
1,652.84 ریال21:05:28
1,649.39 ریال21:04:40
1,653.14 ریال21:04:27
1,652.39 ریال21:03:27
1,652.14 ریال21:02:27
1,652.73 ریال21:01:27
1,652.93 ریال21:00:36
1,652.83 ریال20:59:24
1,653.03 ریال20:58:24
1,652.63 ریال20:57:26
1,652.89 ریال20:56:28
1,652.94 ریال20:55:26
1,652.19 ریال20:54:25
1,650.9 ریال20:53:22
1,648.86 ریال20:52:24
1,648.85 ریال20:51:23
1,649.89 ریال20:50:30
1,649.39 ریال20:49:25
1,648.99 ریال20:48:24
1,649.68 ریال20:47:25
1,650.28 ریال20:46:25
1,650.98 ریال20:45:25
1,650.34 ریال20:44:24
1,649.18 ریال20:43:23
1,650.12 ریال20:42:26
1,650.27 ریال20:41:25
1,649.42 ریال20:40:28
1,650.86 ریال20:39:24
1,651.11 ریال20:38:24
1,650.96 ریال20:37:25
1,652.05 ریال20:36:28
1,652.35 ریال20:35:30
1,654.41 ریال20:34:43
1,651.81 ریال20:34:28
1,651.36 ریال20:33:25
1,651.24 ریال20:32:28
1,651.6 ریال20:31:27
1,653.98 ریال20:30:29
1,653.87 ریال20:29:25
1,654.82 ریال20:28:26
1,655.42 ریال20:27:25
1,654.52 ریال20:26:25
1,654.17 ریال20:25:27
1,656.01 ریال20:24:24
1,655.71 ریال20:23:25
1,655.41 ریال20:22:25
1,655.57 ریال20:21:24
1,655.91 ریال20:20:28
1,655.41 ریال20:19:23
1,654.52 ریال20:18:23
1,654.71 ریال20:17:25
1,656.06 ریال20:16:25
1,655.32 ریال20:15:26
1,655.37 ریال20:14:27
1,654.82 ریال20:13:23
1,654.22 ریال20:12:25
1,652.27 ریال20:11:26
1,651.42 ریال20:10:25
1,652.86 ریال20:09:25
1,653.21 ریال20:08:25
1,652.71 ریال20:07:26
1,651.62 ریال20:06:27
1,652.8 ریال20:05:29
1,656.72 ریال20:04:51
1,652.69 ریال20:04:28
1,653.09 ریال20:03:26
1,652.79 ریال20:02:28
1,654.38 ریال20:01:28
1,653.68 ریال20:00:40
1,653.28 ریال19:59:24
1,654.06 ریال19:58:24
1,654.41 ریال19:57:23
1,654.46 ریال19:56:25
1,653.56 ریال19:55:27
1,654.65 ریال19:54:26
1,654.74 ریال19:53:25
1,655.35 ریال19:52:26
1,655.83 ریال19:51:24
1,656.33 ریال19:50:28
1,656.22 ریال19:49:23
1,656.32 ریال19:48:24
1,656.77 ریال19:47:25
1,657.7 ریال19:46:24
1,657.31 ریال19:45:25
1,658.24 ریال19:44:25
1,658.8 ریال19:43:24
1,659.35 ریال19:42:25
1,658.35 ریال19:41:24
1,658.05 ریال19:40:25
1,657.88 ریال19:39:23
1,658.79 ریال19:38:26
1,658.78 ریال19:37:24
1,658.82 ریال19:36:25
1,657.77 ریال19:35:27
1,659.81 ریال19:34:24
1,663.6 ریال19:34:03
1,660.06 ریال19:33:26
1,661.06 ریال19:32:28
1,660.4 ریال19:31:26
1,660.55 ریال19:30:27
1,659.65 ریال19:29:24
1,661.09 ریال19:28:24
1,661.23 ریال19:27:23
1,661.08 ریال19:26:25
1,661.53 ریال19:25:25
1,662.53 ریال19:24:24
1,663.61 ریال19:23:24
1,664.51 ریال19:22:25
1,663.82 ریال19:21:24
1,663.86 ریال19:20:25
1,664.01 ریال19:19:24
1,663.51 ریال19:18:23
1,663.5 ریال19:17:24
1,664.4 ریال19:16:24
1,665.7 ریال19:15:25
1,664.05 ریال19:14:23
1,664.11 ریال19:13:23
1,661.81 ریال19:12:25
1,660.86 ریال19:11:24
1,660.9 ریال19:10:24
1,662 ریال19:09:23
1,662.6 ریال19:08:24
1,663.88 ریال19:07:27
1,662.19 ریال19:06:25
1,662.58 ریال19:05:26
1,660.41 ریال19:04:30
1,662.68 ریال19:04:27
1,663.08 ریال19:03:27
1,662.67 ریال19:02:26
1,663.27 ریال19:01:28
1,664.57 ریال19:00:51
1,664.12 ریال18:59:24
1,662.77 ریال18:58:23
1,663.67 ریال18:57:24
1,661.59 ریال18:56:26
1,661.58 ریال18:55:24
1,660.03 ریال18:54:24
1,659.79 ریال18:53:26
1,659.09 ریال18:52:22
1,659.08 ریال18:51:25
1,659.03 ریال18:50:28
1,660.17 ریال18:49:25
1,660.51 ریال18:48:22
1,661.11 ریال18:47:23
1,661.9 ریال18:46:23
1,659.71 ریال18:45:25
1,661.05 ریال18:44:23
1,661.3 ریال18:43:24
1,658.95 ریال18:42:24
1,661.34 ریال18:41:24
1,659.45 ریال18:40:25
1,661.44 ریال18:39:23
1,660.83 ریال18:38:24
1,660.58 ریال18:37:24
1,659.13 ریال18:36:26
1,659.59 ریال18:35:29
1,659.82 ریال18:34:26
1,665.16 ریال18:34:05
1,661.12 ریال18:33:27
1,661.25 ریال18:32:28
1,663.61 ریال18:31:26
1,662.45 ریال18:30:29
1,663.1 ریال18:29:24
1,664.88 ریال18:27:24
1,665.72 ریال18:26:24
1,666.33 ریال18:25:26
1,666.08 ریال18:24:27
1,666.32 ریال18:23:25
1,666.37 ریال18:22:23
1,667.77 ریال18:21:26
1,666.82 ریال18:20:26
1,663.02 ریال18:19:24
1,664.96 ریال18:18:23
1,665.77 ریال18:17:25
1,668.7 ریال18:16:23
1,669.64 ریال18:15:24
1,671.64 ریال18:14:25
1,672.98 ریال18:13:23
1,674.33 ریال18:11:25
1,674.13 ریال18:10:26
1,675.73 ریال18:09:24
1,677.12 ریال18:08:25
1,677.07 ریال18:07:23
1,677.53 ریال18:06:24
1,678.72 ریال18:05:28
1,685.58 ریال18:04:33
1,678.17 ریال18:04:28
1,677.12 ریال18:03:28
1,677.72 ریال18:02:26
1,679.62 ریال18:01:27
1,678.62 ریال18:00:35
1,685.58 ریال13:05:27
1,683.21 ریال13:04:23
1,685.58 ریال12:56:25
نظرات