صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

  • نرخ فعلی:16.32
  • بالاترین قیمت روز:16.33
  • پایین ترین قیمت روز:16.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.315
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۹:۵۶
  • نرخ روز گذشته:16.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.32 دلار3:49:56
16.325 دلار3:33:08
16.33 دلار3:29:37
16.325 دلار3:27:06
16.33 دلار3:15:08
16.325 دلار3:12:11
16.33 دلار3:10:28
16.325 دلار3:02:19
16.33 دلار2:57:13
16.325 دلار2:42:13
16.32 دلار2:37:33
16.325 دلار2:36:12
16.32 دلار2:35:15
16.325 دلار2:31:46
16.33 دلار2:31:41
16.325 دلار2:31:36
16.33 دلار2:31:26
16.325 دلار2:31:12
16.33 دلار2:31:07
16.325 دلار2:30:50
16.32 دلار2:30:31
16.315 دلار2:30:16
16.31 دلار1:29:23
16.315 دلار1:28:18
16.31 دلار1:28:07
16.315 دلار1:27:56
16.31 دلار1:27:51
16.315 دلار1:26:56
16.31 دلار1:25:20
16.315 دلار1:24:42
16.31 دلار1:24:38
16.315 دلار1:24:23
16.31 دلار1:22:32
16.305 دلار1:21:33
16.31 دلار1:20:36
16.305 دلار1:20:20
16.31 دلار1:17:19
16.305 دلار1:17:13
16.31 دلار1:09:16
16.315 دلار1:08:41
16.31 دلار1:07:49
16.305 دلار1:04:29
16.31 دلار1:03:39
16.305 دلار1:00:17
16.31 دلار0:58:53
16.305 دلار0:56:36
16.31 دلار0:56:25
16.305 دلار0:53:31
16.31 دلار0:30:18
16.305 دلار0:29:18
16.31 دلار0:27:19
16.305 دلار0:25:28
16.31 دلار0:20:48
16.315 دلار0:16:24
16.31 دلار0:14:49
16.315 دلار0:13:34
16.32 دلار0:11:16
16.315 دلار0:09:49
16.32 دلار0:08:33
16.315 دلار0:06:59
16.32 دلار0:06:32
16.325 دلار0:04:43
16.32 دلار0:04:20
16.315 دلار0:03:46
نظرات