کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:15.43
  • بالاترین قیمت روز:15.45
  • پایین ترین قیمت روز:15.39
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.42
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۸:۳۲
  • نرخ روز گذشته:15.438
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.425 دلار5:38:32
15.422 دلار5:38:30
15.425 دلار5:38:27
15.422 دلار5:38:13
15.418 دلار5:35:56
15.408 دلار5:35:31
15.412 دلار5:35:29
15.408 دلار5:35:26
15.412 دلار5:33:50
15.415 دلار5:33:44
15.412 دلار5:33:27
15.418 دلار5:33:24
15.412 دلار5:33:21
15.418 دلار5:33:18
15.412 دلار5:32:44
15.408 دلار5:32:33
15.402 دلار5:32:23
15.408 دلار5:32:11
15.402 دلار5:31:48
15.408 دلار5:31:40
15.402 دلار5:31:18
15.408 دلار5:31:08
15.402 دلار5:31:05
15.408 دلار5:30:39
15.402 دلار5:30:31
15.408 دلار5:30:28
15.412 دلار5:28:49
15.418 دلار5:28:46
15.412 دلار5:25:12
15.408 دلار5:24:44
15.412 دلار5:24:14
15.408 دلار5:24:11
15.412 دلار5:24:08
15.408 دلار5:23:39
15.405 دلار5:23:30
15.402 دلار5:23:17
15.408 دلار5:23:10
15.402 دلار5:22:44
15.408 دلار5:18:23
15.402 دلار5:18:20
15.408 دلار5:18:16
15.402 دلار5:17:40
15.408 دلار5:17:34
15.402 دلار5:17:32
15.408 دلار5:17:22
15.402 دلار5:17:09
15.408 دلار5:17:07
15.402 دلار5:15:54
15.408 دلار5:13:28
15.412 دلار5:13:25
15.408 دلار5:13:12
15.402 دلار5:12:41
15.398 دلار5:12:24
15.402 دلار5:12:21
15.398 دلار5:10:46
15.393 دلار5:10:44
15.398 دلار5:10:42
15.393 دلار5:08:57
15.387 دلار5:08:40
15.398 دلار5:06:12
15.393 دلار5:04:14
15.398 دلار4:57:04
15.402 دلار4:55:17
15.408 دلار4:53:43
15.402 دلار4:53:38
15.408 دلار4:53:36
15.402 دلار4:53:31
15.408 دلار4:52:11
15.402 دلار4:41:50
15.398 دلار4:41:48
15.402 دلار4:40:13
15.398 دلار4:40:11
15.402 دلار4:40:08
15.398 دلار4:39:23
15.402 دلار4:39:21
15.398 دلار4:39:16
15.402 دلار4:39:04
15.398 دلار4:37:47
15.402 دلار4:37:45
15.398 دلار4:37:43
15.402 دلار4:35:08
15.398 دلار4:34:25
15.402 دلار4:33:21
15.408 دلار4:32:56
15.402 دلار4:32:54
15.408 دلار4:32:49
15.402 دلار4:32:17
15.408 دلار4:32:14
15.402 دلار4:32:12
15.408 دلار4:31:17
15.402 دلار4:31:15
15.408 دلار4:30:12
15.412 دلار4:18:57
15.408 دلار4:16:21
15.41 دلار4:16:18
15.408 دلار4:16:16
15.41 دلار4:15:13
15.412 دلار4:14:33
15.408 دلار4:09:12
15.412 دلار4:05:33
15.408 دلار3:57:51
15.412 دلار3:53:06
15.418 دلار3:49:27
15.412 دلار3:44:16
15.418 دلار3:41:23
15.412 دلار3:41:20
15.418 دلار3:41:16
15.412 دلار3:39:47
15.41 دلار3:39:37
15.412 دلار3:39:33
15.41 دلار3:39:30
15.412 دلار3:33:12
15.418 دلار3:32:09
15.412 دلار3:30:26
15.418 دلار3:27:14
15.422 دلار3:26:35
15.418 دلار3:25:37
15.422 دلار3:25:32
15.418 دلار3:25:30
15.422 دلار3:12:08
15.428 دلار2:57:33
15.432 دلار2:57:13
15.428 دلار2:57:03
15.432 دلار2:46:22
15.438 دلار2:43:46
15.435 دلار2:43:29
15.438 دلار2:35:53
15.443 دلار2:35:45
15.438 دلار2:35:43
15.443 دلار2:35:38
15.438 دلار2:35:16
15.44 دلار2:35:05
15.443 دلار2:34:37
15.447 دلار2:34:22
15.443 دلار2:33:09
15.445 دلار2:33:04
15.443 دلار2:32:16
15.435 دلار2:32:13
15.443 دلار2:32:09
15.435 دلار2:31:52
15.432 دلار2:31:09
15.422 دلار2:30:17
15.42 دلار2:30:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات