شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:10.8388
  • بالاترین قیمت روز:10.8691
  • پایین ترین قیمت روز:10.8377
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.8691
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:10.8683
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0295

نمودار کندل استیک SGD/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.8388 ریال9:15:15
10.8388 ریال9:15:15
10.8377 ریال8:54:13
10.8385 ریال8:33:13
10.8445 ریال8:15:15
10.8445 ریال8:15:14
10.8391 ریال7:54:12
10.8453 ریال7:33:12
10.8451 ریال7:15:15
10.8451 ریال7:15:14
10.8477 ریال6:54:12
10.848 ریال6:33:13
10.8482 ریال6:15:18
10.8482 ریال6:15:17
10.852 ریال5:54:13
10.8578 ریال5:33:13
10.8597 ریال5:15:15
10.8597 ریال5:15:14
10.8626 ریال4:54:12
10.8594 ریال4:33:12
10.8631 ریال4:15:14
10.8631 ریال4:15:13
10.8636 ریال3:54:12
10.866 ریال3:36:12
10.8648 ریال3:15:14
10.8648 ریال3:15:13
10.864 ریال2:54:13
10.8658 ریال2:36:13
10.864 ریال2:15:15
10.864 ریال2:15:13
10.8652 ریال1:54:12
10.8565 ریال1:33:12
10.8614 ریال1:15:15
10.8614 ریال1:15:13
10.8633 ریال0:54:12
10.8636 ریال0:33:12
10.8691 ریال0:15:14
10.8691 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات