شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7345
  • بالاترین قیمت روز:0.7345
  • پایین ترین قیمت روز:0.7341
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7344
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.7343
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7345 ریال0:59:24
0.7343 ریال0:55:09
0.7343 ریال0:54:24
0.7343 ریال0:53:18
0.7345 ریال0:50:00
0.7345 ریال0:48:59
0.7345 ریال0:48:07
0.7343 ریال0:47:04
0.7343 ریال0:46:11
0.7343 ریال0:45:25
0.7344 ریال0:44:13
0.7344 ریال0:43:12
0.7345 ریال0:42:26
0.7345 ریال0:40:21
0.7344 ریال0:37:39
0.7344 ریال0:36:50
0.7343 ریال0:35:45
0.7341 ریال0:34:00
0.7341 ریال0:32:44
0.7341 ریال0:31:41
0.7344 ریال0:30:40
0.7343 ریال0:29:12
0.7342 ریال0:27:19
0.7342 ریال0:26:06
0.7342 ریال0:25:11
0.7343 ریال0:20:06
0.7343 ریال0:19:16
0.7343 ریال0:18:33
0.7344 ریال0:16:22
0.7342 ریال0:14:20
0.7343 ریال0:13:30
0.7344 ریال0:09:57
0.7344 ریال0:08:18
0.7344 ریال0:07:47
0.7342 ریال0:06:48
0.7344 ریال0:05:39
نظرات