دلار سنگاپور / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.7588
  • بالاترین قیمت روز:0.7596
  • پایین ترین قیمت روز:0.7582
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7587
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.7592
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7588 ریال16:07:56
0.7592 ریال16:02:03
0.7591 ریال15:43:59
0.7585 ریال15:37:52
0.7583 ریال15:25:58
0.7587 ریال14:56:13
0.759 ریال14:50:11
0.7591 ریال14:32:28
0.7596 ریال14:19:52
0.7594 ریال13:56:06
0.7592 ریال13:49:53
0.7588 ریال13:26:03
0.759 ریال13:02:22
0.7588 ریال12:49:36
0.759 ریال12:25:52
0.7587 ریال11:31:56
0.7588 ریال11:19:32
0.7586 ریال11:01:59
0.759 ریال10:49:36
0.7588 ریال10:31:38
0.7584 ریال10:07:45
0.7582 ریال9:55:43
0.7584 ریال9:31:55
0.7583 ریال9:19:39
0.7587 ریال9:07:48
0.7586 ریال9:01:49
0.7583 ریال8:37:22
0.7585 ریال8:31:40
0.7583 ریال8:19:34
0.7584 ریال8:13:43
0.7586 ریال7:55:37
0.7587 ریال7:43:49
0.759 ریال7:37:31
0.7587 ریال7:19:24
0.7588 ریال7:01:35
0.7587 ریال6:43:20
0.759 ریال6:31:36
0.7585 ریال5:49:30
0.7586 ریال5:37:18
0.7584 ریال5:07:35
0.7585 ریال5:01:38
0.7586 ریال4:55:32
0.759 ریال4:19:31
0.7587 ریال4:13:33
0.7588 ریال4:01:37
0.7592 ریال3:55:22
0.7588 ریال3:49:18
0.7589 ریال3:43:38
0.7585 ریال3:37:54
0.759 ریال3:31:15
0.7588 ریال3:19:11
0.7591 ریال3:13:31
0.7589 ریال2:49:16
0.7587 ریال2:31:35
0.7586 ریال2:19:18
0.7588 ریال1:13:30
0.7587 ریال0:49:27
نظرات