شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7342
  • بالاترین قیمت روز:0.7345
  • پایین ترین قیمت روز:0.7339
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7339
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۵۲
  • نرخ روز گذشته:0.7341
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7342 ریال1:36:52
0.7342 ریال1:35:41
0.7342 ریال1:34:41
0.7343 ریال1:28:28
0.7343 ریال1:27:34
0.7343 ریال1:26:24
0.7345 ریال1:25:25
0.7344 ریال1:23:25
0.7344 ریال1:22:17
0.7344 ریال1:21:25
0.7343 ریال1:19:18
0.7342 ریال1:18:32
0.7344 ریال1:17:17
0.7344 ریال1:16:14
0.7341 ریال1:13:16
0.7344 ریال1:12:29
0.7342 ریال1:11:18
0.7343 ریال1:10:21
0.7341 ریال1:09:24
0.7341 ریال1:08:08
0.7341 ریال1:07:13
0.7342 ریال0:55:19
0.7342 ریال0:53:27
0.7343 ریال0:52:25
0.7342 ریال0:51:37
0.734 ریال0:49:12
0.734 ریال0:48:29
0.734 ریال0:47:14
0.7341 ریال0:46:20
0.7343 ریال0:45:33
0.7343 ریال0:44:14
0.7343 ریال0:43:14
0.7341 ریال0:42:27
0.7341 ریال0:41:14
0.7342 ریال0:38:27
0.7342 ریال0:37:36
0.7343 ریال0:36:50
0.7341 ریال0:34:46
0.7341 ریال0:32:52
0.7343 ریال0:31:43
0.7343 ریال0:30:42
0.734 ریال0:28:15
0.734 ریال0:27:29
0.734 ریال0:26:26
0.7341 ریال0:24:41
0.7341 ریال0:23:29
0.7341 ریال0:22:27
0.734 ریال0:21:34
0.7342 ریال0:18:38
0.7341 ریال0:17:31
0.7339 ریال0:11:39
0.7339 ریال0:10:49
0.7339 ریال0:09:55
0.734 ریال0:09:00
0.734 ریال0:08:11
0.734 ریال0:07:52
0.7342 ریال0:06:50
0.7342 ریال0:05:59
0.7339 ریال0:05:56
0.7339 ریال0:04:15
نظرات