کالایاب
شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7349
  • بالاترین قیمت روز:0.7365
  • پایین ترین قیمت روز:0.7344
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7363
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۹:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.7362
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7349 ریال15:29:25
0.7347 ریال15:25:24
0.7348 ریال15:21:27
0.7347 ریال15:13:29
0.7348 ریال15:09:24
0.7349 ریال15:05:28
0.7348 ریال14:57:34
0.7349 ریال14:53:21
0.7348 ریال14:45:36
0.735 ریال14:29:14
0.7351 ریال14:21:25
0.735 ریال14:12:35
0.7349 ریال13:49:16
0.735 ریال13:45:28
0.7348 ریال13:13:35
0.7347 ریال13:09:33
0.7348 ریال12:57:34
0.7349 ریال12:53:27
0.7348 ریال12:45:50
0.7349 ریال12:36:52
0.7348 ریال12:33:38
0.7346 ریال12:24:36
0.7348 ریال12:21:37
0.7347 ریال12:17:30
0.7349 ریال12:13:33
0.735 ریال12:09:42
0.7352 ریال12:05:36
0.7349 ریال12:01:38
0.7346 ریال11:57:39
0.7348 ریال11:53:22
0.7346 ریال11:49:21
0.7347 ریال11:45:33
0.7346 ریال11:37:17
0.7345 ریال11:34:19
0.7344 ریال11:29:17
0.7346 ریال11:17:10
0.7349 ریال11:13:16
0.7346 ریال11:05:15
0.7349 ریال10:57:12
0.7348 ریال10:53:08
0.7349 ریال10:50:10
0.735 ریال10:45:13
0.7352 ریال10:37:10
0.7351 ریال10:21:09
0.7352 ریال10:09:07
0.7351 ریال9:57:07
0.7352 ریال9:49:05
0.7351 ریال9:41:06
0.7352 ریال9:33:07
0.7351 ریال9:29:04
0.735 ریال9:21:06
0.7351 ریال9:17:05
0.7352 ریال9:09:05
0.7351 ریال9:05:06
0.7352 ریال8:53:04
0.7355 ریال8:49:04
0.7352 ریال8:33:05
0.7351 ریال8:29:04
0.7352 ریال8:21:05
0.7355 ریال8:17:04
0.7353 ریال8:09:05
0.7355 ریال7:53:04
0.7354 ریال7:49:03
0.7355 ریال7:45:06
0.7356 ریال7:41:04
0.7355 ریال7:33:05
0.7356 ریال7:29:03
0.7354 ریال7:25:04
0.7355 ریال7:21:05
0.7356 ریال7:17:04
0.7358 ریال7:09:05
0.7359 ریال6:53:04
0.7361 ریال6:45:05
0.7362 ریال6:29:04
0.7361 ریال6:21:04
0.7362 ریال6:17:03
0.7361 ریال5:57:05
0.736 ریال5:49:03
0.7362 ریال5:45:06
0.7361 ریال5:37:04
0.7359 ریال5:29:03
0.7362 ریال5:25:05
0.7359 ریال5:13:04
0.736 ریال5:05:04
0.7362 ریال4:53:04
0.7363 ریال4:49:03
0.7364 ریال4:45:06
0.7363 ریال4:37:04
0.7364 ریال4:21:05
0.7365 ریال4:17:04
0.7363 ریال4:13:04
0.7365 ریال4:09:04
0.7363 ریال3:45:05
0.7362 ریال3:41:03
0.7363 ریال3:05:04
0.7364 ریال2:57:04
0.7363 ریال2:53:04
0.7365 ریال2:49:04
0.7363 ریال2:33:05
0.7362 ریال2:29:03
0.7363 ریال2:21:04
0.7362 ریال1:41:03
0.7363 ریال1:21:04
0.7362 ریال1:17:03
0.7363 ریال1:06:06
0.7365 ریال1:01:04
0.7364 ریال0:21:06
0.7363 ریال0:13:04
0.7364 ریال0:09:05
0.7363 ریال0:06:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات