کالایاب
شاخص یاب

SGD/TWD Ask

  • نرخ فعلی:22.612
  • بالاترین قیمت روز:22.68
  • پایین ترین قیمت روز:22.612
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.654
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:22.633
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.021

نمودار کندل استیک SGD/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.612 ریال20:42:05
22.636 ریال18:39:06
22.623 ریال16:42:06
22.661 ریال14:39:06
22.68 ریال12:45:07
22.68 ریال12:45:06
22.67 ریال10:39:07
22.664 ریال8:42:06
22.647 ریال6:39:06
22.644 ریال4:42:05
22.654 ریال0:45:07
22.654 ریال0:45:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات