شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/THB Ask

  • نرخ فعلی:22.2394
  • بالاترین قیمت روز:22.259
  • پایین ترین قیمت روز:22.2255
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.2557
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:22.2574
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک SGD/THB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/THB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.2394 ریال15:15:15
22.2394 ریال15:15:15
22.2328 ریال14:33:11
22.241 ریال11:54:11
22.2443 ریال11:33:11
22.25 ریال11:15:12
22.25 ریال11:15:11
22.2443 ریال10:54:13
22.2377 ریال10:33:12
22.2271 ریال10:15:13
22.2271 ریال10:15:12
22.2255 ریال9:54:11
22.2304 ریال9:33:11
22.2288 ریال9:15:14
22.2288 ریال9:15:13
22.2255 ریال8:54:12
22.232 ریال8:33:12
22.2271 ریال8:15:14
22.2271 ریال8:15:14
22.2304 ریال7:54:12
22.2377 ریال7:33:12
22.2451 ریال7:15:14
22.2451 ریال7:15:13
22.2418 ریال5:54:14
22.2328 ریال5:33:11
22.2418 ریال4:54:11
22.2402 ریال4:33:12
22.2271 ریال4:15:12
22.2271 ریال4:15:12
22.2475 ریال3:54:12
22.2435 ریال3:33:12
22.2451 ریال3:15:14
22.2451 ریال3:15:13
22.25 ریال2:54:12
22.2524 ریال2:33:12
22.2492 ریال2:15:15
22.2492 ریال2:15:14
22.2574 ریال1:54:11
22.259 ریال1:33:12
22.2557 ریال0:15:11
22.2557 ریال0:15:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات