کالایاب
شاخص یاب

SGD/SEK Ask

  • نرخ فعلی:6.8921
  • بالاترین قیمت روز:6.897
  • پایین ترین قیمت روز:6.8628
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.8658
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:6.8924
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک SGD/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8921 ریال21:21:05
6.8916 ریال19:36:06
6.897 ریال18:18:06
6.8836 ریال14:09:06
6.8654 ریال12:24:05
6.8628 ریال11:54:06
6.8661 ریال7:42:05
6.8646 ریال6:33:05
6.8658 ریال5:33:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات