شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/SEK Ask

  • نرخ فعلی:7.0558
  • بالاترین قیمت روز:7.085
  • پایین ترین قیمت روز:7.0558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0777
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:7.0771
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0213

نمودار کندل استیک SGD/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0558 ریال13:33:24
7.0582 ریال13:15:28
7.0582 ریال13:15:27
7.0567 ریال12:54:22
7.0606 ریال12:33:14
7.0753 ریال12:15:16
7.0753 ریال12:15:15
7.0738 ریال11:54:14
7.0839 ریال11:33:14
7.085 ریال11:15:15
7.085 ریال11:15:14
7.0783 ریال10:54:13
7.0811 ریال10:33:13
7.0802 ریال10:15:14
7.0802 ریال10:15:14
7.0804 ریال9:54:12
7.0803 ریال9:33:12
7.0833 ریال9:15:15
7.0833 ریال9:15:15
7.0808 ریال8:54:13
7.08 ریال8:33:13
7.0815 ریال8:15:15
7.0815 ریال8:15:14
7.0812 ریال7:54:12
7.0803 ریال7:33:12
7.0802 ریال7:15:15
7.0802 ریال7:15:14
7.0817 ریال6:54:12
7.0822 ریال6:33:13
7.0837 ریال6:15:18
7.0837 ریال6:15:17
7.0842 ریال5:54:13
7.0819 ریال5:33:13
7.0824 ریال5:15:15
7.0824 ریال5:15:14
7.0815 ریال4:54:12
7.0774 ریال4:33:12
7.0751 ریال4:15:14
7.0751 ریال4:15:13
7.076 ریال3:54:12
7.0774 ریال3:36:12
7.0765 ریال3:15:14
7.0765 ریال3:15:13
7.076 ریال2:54:13
7.0791 ریال2:36:13
7.0767 ریال2:15:15
7.0767 ریال2:15:13
7.0721 ریال1:54:12
7.0723 ریال1:33:12
7.0777 ریال1:15:15
7.0777 ریال1:15:13
7.0783 ریال0:54:12
7.0777 ریال0:15:14
7.0777 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات