شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/PHP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار سنگاپور / دلار 0.7383 0.7381 0.7392 0.7388 (0.08%) 0.0006 ۰۱:۳۶:۰۴
دلار / پزو فیلیپین 50.63 50.61 50.64 50.62 (0%) 0 ۰۱:۳۱:۰۶
AED/PHP 0 13.74 13.79 13.78 (0%) 0 ۲۲ آذر
SGD/AED 2.7111 2.7111 2.7131 2.7131 (0.06%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/AUD 1.0747 1.0744 1.0751 1.0744 (0.07%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۳
AUD/PHP 34.78 34.76 34.8 34.8 (0.12%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/ARS 44.1822 44.1822 44.2568 44.2568 (0.17%) 0.077 ۰۱:۴۲:۱۳
ARS/PHP 0 0.84 0.85 0.85 (0%) 0 ۲۲ آذر
SGD/BBD 1.5065 1.5059 1.5075 1.5075 (0.07%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/BHD 0.2783 0.2783 0.2785 0.2785 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/BRL 3.0348 3.0325 3.0352 3.0352 (0%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۳
BRL/PHP 12.32 12.32 12.32 12.32 (0.08%) 0.01 ۰۰:۲۱:۱۷
SGD/CAD 0.9736 0.9729 0.9736 0.973 (0.08%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۳
CAD/PHP 38.4 38.38 38.44 38.44 (0.16%) 0.06 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/CHF 0.7265 0.7265 0.7272 0.7272 (0.06%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۳
CHF/PHP 51.43 51.43 51.45 51.44 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/CLP 565.11 564.77 565.19 565.19 (0%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/CNY 5.1625 5.1625 5.1671 5.1671 (0.07%) 0.0038 ۰۱:۴۲:۱۳
CNY/PHP 7.2437 7.2409 7.2437 7.2423 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
SGD/CZK 16.94 16.92 16.94 16.93 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
DKK/PHP 7.5292 7.5292 7.5331 7.5331 (0.06%) 0.0045 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/DKK 4.9622 4.9615 4.9651 4.9651 (0.02%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/EGP 11.9336 11.9336 11.9437 11.9437 (0.07%) 0.0088 ۰۱:۴۲:۱۸
EUR/PHP 56.265 56.264 56.31 56.31 (0.07%) 0.041 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/EUR 0.6643 0.664 0.6644 0.6644 (0.03%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۳
GBP/PHP 67.54 67.466 67.542 67.466 (0.09%) 0.061 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/GBP 0.5534 0.5534 0.5545 0.5545 (0.16%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/HKD 5.7567 5.7567 5.7623 5.7623 (0.09%) 0.0051 ۰۱:۴۲:۱۳
HKD/PHP 6.492 6.4889 6.492 6.4901 (0.02%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۸
HUF/PHP 0.1706 0.1706 0.1708 0.1708 (0.06%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۸
SGD/HUF 219.01 218.93 219.09 219.09 (0.02%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/IDR 10326.25 10326.25 10335.4 10335.4 (0.07%) 7.63 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/INR 52.259 52.259 52.306 52.306 (0.07%) 0.039 ۰۱:۴۲:۱۳
INR/PHP 0.7151 0.7149 0.7151 0.715 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
ISK/PHP 0.4108 0.4108 0.4108 0.4108 (0.02%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۸
SGD/ISK 91.09 91.06 91.12 91.12 (0.04%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/JMD 99.83 100 99.92 100 (0.18%) 0.18 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/JOD 0.5241 0.524 0.5252 0.5252 (0.23%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/JPY 80.73 80.71 80.78 80.78 (0.09%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۳
JPY/PHP 0.4628 0.4628 0.4629 0.4629 (0.02%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۸
SGD/KES 75.13 75.13 75.19 75.19 (0.07%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/KRW 868.11 867.63 869.42 869.42 (0.16%) 1.39 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/KWD 0.2242 0.2242 0.2242 0.2242 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/LBP 1121.33 1120.87 1122.06 1122.06 (0.07%) 0.83 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/LKR 133.73 133.73 133.84 133.84 (0.07%) 0.1 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 7.1052 7.0978 7.1052 7.1027 (0.03%) 0.0023 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/MXN 14.0649 14.0419 14.0649 14.0432 (0.17%) 0.0244 ۰۱:۴۲:۱۳
MXN/PHP 2.6571 2.6571 2.663 2.663 (0.23%) 0.006 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/MYR 3.0525 3.0525 3.0552 3.0552 (0.08%) 0.0023 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/NAD 10.6977 10.6949 10.7028 10.7028 (0.07%) 0.0079 ۰۱:۴۲:۱۹
NOK/PHP 5.5964 5.5964 5.6019 5.6019 (0.11%) 0.0061 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/NOK 6.6783 6.6735 6.6783 6.6759 (0.02%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/NPR 83.65 83.63 83.69 83.69 (0.07%) 0.06 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/NZD 1.1204 1.1197 1.1206 1.1197 (0.13%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۴
NZD/PHP 33.36 33.35 33.39 33.39 (0.15%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/OMR 0.2843 0.2842 0.2846 0.2846 (0.14%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/PAB 0.7383 0.7381 0.7386 0.7386 (0.07%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۹
ZAR/PHP 3.4817 3.4817 3.4874 3.4874 (0.18%) 0.0064 ۰۱:۴۲:۱۴
PKR/PHP 0.3274 0.3273 0.3274 0.3273 (0.06%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/PHP 13.19 13.19 13.19 13.19 (0.08%) 0.01 ۰۱:۲۱:۱۹
RUB/PHP 0.8054 0.8051 0.8054 0.8053 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۹
SAR/PHP 13.49 13.49 13.5 13.5 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۹
SEK/PHP 5.3858 5.3828 5.3872 5.3863 (0.06%) 0.0033 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/PHP 37.37 37.35 37.39 37.39 (0.08%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/PHP 1.6765 1.6758 1.6765 1.6762 (0.07%) 0.0012 ۰۱:۲۱:۱۹
TRY/PHP 8.72 8.71 8.72 8.71 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
TWD/PHP 1.6745 1.6736 1.6755 1.6736 (0.08%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۹
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
SGD/PKR 114.56 114.56 114.75 114.75 (0.17%) 0.2 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/PLN 2.8365 2.8347 2.8367 2.8367 (0.02%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/QAR 2.6888 2.6881 2.6901 2.6901 (0.07%) 0.002 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/RON 3.1753 3.1752 3.1762 3.1762 (0.04%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/RUB 46.41 46.4 46.43 46.43 (0.06%) 0.03 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/SAR 2.7691 2.7684 2.7705 2.7705 (0.08%) 0.0021 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/SEK 6.9388 6.9364 6.9427 6.9427 (0.01%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/THB 22.2985 22.2985 22.3183 22.3183 (0.01%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/TWD 22.3297 22.3059 22.3463 22.3463 (0.13%) 0.0279 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/ZAR 10.7419 10.7344 10.7419 10.7344 (0.05%) 0.0055 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/TRY 4.2917 4.2876 4.2938 4.2921 (0.05%) 0.002 ۰۱:۴۲:۱۳
SGD/VEF 34163.5573 34163.5573 34201.9141 34201.9141 (0.1%) 34.5745 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XAF 433.07 433.07 433.44 433.44 (0.07%) 0.32 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XCD 2.0074 2.0074 2.0091 2.0091 (0.07%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XOF 436.41 436.21 436.67 436.67 (0.07%) 0.32 ۰۱:۴۲:۲۰
CNH/PHP 7.226 7.226 7.226 7.226 (0.05%) 0.0035 ۰۹:۰۷:۱۴
SGD/CNH 5.175 5.175 5.175 5.175 (0.08%) 0.004 ۰۹:۰۷:۱۴
QAR/PHP 13.9046 13.8991 13.9046 13.9018 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۹