کالایاب
شاخص یاب

SGD/PHP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار سنگاپور / دلار 0.72 0.7186 0.7211 0.7211 (0.18%) 0.0013 ۱۴:۱۳:۲۶
دلار / پزو فیلیپین 52.47 52.419 52.57 52.44 (0.08%) 0.04 ۱۴:۱۳:۲۷
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/AED 2.645 2.645 2.645 2.645 (0.08%) 0.002 ۱۰:۳۹:۰۸
SGD/AUD 1.0723 1.0674 1.0723 1.0674 (0.08%) 0.0008 ۱۲:۱۵:۲۳
AUD/PHP 35.348 35.348 35.348 35.348 (0.03%) 0.009 ۱۲:۱۵:۲۳
SGD/ARS 39.2235 39.2235 39.744 39.744 (0.07%) 0.0282 ۱۲:۱۵:۲۳
ARS/PHP 0 1.78 1.79 1.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BHD 0 0.278 0.2783 0.2781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BRL 2.9707 2.9707 2.9707 2.9707 (0%) 0.0001 ۱۰:۳۶:۰۹
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CAD 0.9573 0.9573 0.9573 0.9573 (0.01%) 0.0001 ۱۰:۳۶:۰۹
CAD/PHP 0 40.95 41.06 40.95 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CHF 0.6993 0.6993 0.7043 0.7043 (0.3%) 0.0021 ۱۲:۳۹:۲۱
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CNY 5.0031 5.0002 5.1447 5.1447 (0.7%) 0.0357 ۱۲:۴۸:۲۳
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PHP 7.8276 7.8227 7.8276 7.8227 (0.07%) 0.0053 ۱۲:۴۸:۲۳
SGD/DKK 4.8106 4.8106 4.8341 4.8341 (0.26%) 0.0125 ۱۲:۴۸:۲۳
SGD/EGP 0 13.0992 13.1154 13.1082 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PHP 58.336 58.336 58.336 58.336 (0.07%) 0.039 ۱۲:۳۳:۲۹
SGD/EUR 0.6452 0.6452 0.6483 0.6483 (0.26%) 0.0017 ۱۲:۳۹:۲۱
GBP/PHP 64.29 64.29 64.29 64.29 (0.02%) 0.016 ۱۲:۳۳:۲۹
SGD/GBP 0.586 0.586 0.5884 0.5884 (0.38%) 0.0022 ۱۲:۳۹:۲۱
SGD/HKD 5.6337 5.6337 5.6454 5.6433 (0.16%) 0.0089 ۰۹:۳۰:۱۲
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/IDR 9973.6 10000.2 9998.9 9998.9 (0.19%) 19.4 ۰۹:۳۰:۱۲
SGD/INR 51.44 51.44 51.44 51.44 (0.13%) 0.068 ۰۶:۳۰:۰۹
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JMD 0 100.63 101.14 100.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JOD 0 0.5212 0.5216 0.5215 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JPY 75.315 75.315 75.799 75.799 (0.18%) 0.139 ۰۹:۳۰:۱۲
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KRW 871.98 871.7 875.77 875.5 (0.11%) 0.98 ۱۲:۰۹:۱۸
SGD/KWD 0 0.2223 0.2225 0.2225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LBP 0 1111.57 1128.48 1128.31 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LKR 0 117.64 119.32 119.3 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MXN 14.3925 14.3885 14.3925 14.3885 (0.25%) 0.0362 ۱۰:۲۱:۰۹
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MYR 3.0108 3.0108 3.0273 3.0273 (0.25%) 0.0075 ۱۲:۰۹:۱۸
SGD/NAD 0 10.6442 10.652 10.6489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 6.4594 6.4594 6.4714 6.4714 (0.43%) 0.0279 ۱۰:۲۱:۰۹
SGD/NPR 0 82.53 82.95 82.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 1.128 1.128 1.1282 1.1282 (0.2%) 0.0023 ۱۰:۲۱:۰۹
NZD/PHP 0 33.487 33.487 33.487 (0%) 0 ۲ شهریور
SGD/OMR 0 0.2827 0.283 0.283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PAB 0 0.7449 0.7487 0.7449 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 3.3762 3.3762 3.4341 3.4341 (0.13%) 0.0046 ۱۲:۳۳:۲۸
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
SGD/PKR 0 113.382 113.382 113.382 (0%) 0 ۲ شهریور
SGD/PLN 2.8213 2.8213 2.8331 2.8331 (0.2%) 0.0057 ۱۲:۳۳:۲۸
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RON 0 2.9398 2.9442 2.9413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SAR 0 2.747 2.7506 2.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 6.9272 6.9272 6.9575 6.9575 (0.71%) 0.049 ۱۲:۳۹:۲۱
SGD/THB 22.049 22.036 22.049 22.036 (0.08%) 0.018 ۱۲:۳۹:۲۰
SGD/TWD 22.364 22.358 22.462 22.462 (0.21%) 0.046 ۱۲:۳۹:۲۰
SGD/ZAR 11.0423 11.0086 11.0538 11.0086 (0.24%) 0.0261 ۱۲:۳۹:۲۱
SGD/TRY 4.1549 4.1549 4.1958 4.1772 (0.7%) 0.029 ۱۲:۳۹:۲۰
SGD/VEF 0 58595.1805 58914.5003 58715.5963 (0%) 0 ۴ تیر
SGD/XAF 0 415.01 417.14 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XCD 0 1.989 1.9905 1.9899 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XOF 0 415.01 426.37 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/PHP 0 7.3734 7.3734 7.3734 (0%) 0 ۱۸ مرداد
SGD/CNH 0 5.033 5.033 5.033 (0%) 0 ۱۶ مرداد
QAR/PHP 0 14.6632 14.6991 14.6656 (0%) 0 ۳۱ مرداد