شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 71.08 70.776 71.08 70.859 (0.34%) 0.241 ۱۵:۳۹:۲۰
دلار سنگاپور / دلار 0.7332 0.733 0.7351 0.735 (0.23%) 0.0017 ۱۵:۴۹:۱۷
AED/INR 0 19.373 19.373 19.373 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/AED 2.699 2.699 2.699 2.699 (0.26%) 0.007 ۱۵:۰۶:۱۹
AUD/INR 0 48.692 48.692 48.692 (0%) 0 ۲۷ مهر
SGD/AUD 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 (0.22%) 0.0024 ۰۳:۰۶:۰۸
SGD/ARS 42.7788 42.7788 42.7788 42.7788 (0.12%) 0.0497 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BHD 0 0.278 0.2783 0.2781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BRL 0 3.0148 3.0148 3.0148 (0%) 0 ۲۷ مهر
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.059 54.059 54.059 54.059 (0.09%) 0.05 ۰۷:۰۶:۰۸
SGD/CAD 0.964 0.964 0.964 0.964 (0.25%) 0.0024 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/CHF 0.7235 0.7235 0.7235 0.7235 (0.33%) 0.0024 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CNY 5.1971 5.1971 5.1971 5.1971 (0.23%) 0.0117 ۰۹:۰۶:۲۴
CNY/INR 0 10.028 10.028 10.028 (0%) 0 ۲۸ مهر
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/INR 10.6024 10.6024 10.6024 10.6024 (0.19%) 0.02 ۰۹:۰۶:۲۴
SGD/DKK 4.9134 4.9134 4.9134 4.9134 (0.27%) 0.013 ۰۹:۰۶:۲۴
SGD/EGP 0 13.0992 13.1154 13.1082 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/INR 79.0167 79.0167 79.0167 79.0167 (0.38%) 0.299 ۱۱:۰۶:۲۷
SGD/EUR 0.6579 0.6579 0.6579 0.6579 (0.3%) 0.002 ۱۵:۰۶:۱۹
GBP/INR 91.5999 91.5999 91.5999 91.5999 (0.48%) 0.4407 ۰۷:۰۶:۰۸
SGD/GBP 0.5659 0.5659 0.5659 0.5659 (0.3%) 0.0017 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/HKD 0 5.7431 5.7431 5.7431 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/INR 0 9.0556 9.0556 9.0556 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
SGD/IDR 0 10361.4 10361.4 10361.4 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/INR 0 0.6535 0.6535 0.6535 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/INR 0 6.0249 6.0249 6.0249 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/INR 0 17.015 17.015 17.015 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/INR 0 7.7399 7.7399 7.7399 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/INR 0 45.247 45.247 45.247 (0%) 0 ۲۶ مهر
SEK/INR 0 7.3439 7.3439 7.3439 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/INR 0 52.013 52.013 52.013 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/INR 0 2.3482 2.3482 2.3482 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/INR 0 2.3249 2.3249 2.3249 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/INR 0 4.8199 4.8199 4.8199 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JMD 0 100.63 101.14 100.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JOD 0 0.5212 0.5216 0.5215 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JPY 0 79.59 79.59 79.59 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KRW 860.43 860.43 860.43 860.43 (0.41%) 3.5 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/KWD 0 0.2223 0.2225 0.2225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LBP 0 1111.57 1128.48 1128.31 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LKR 0 117.64 119.32 119.3 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MXN 14.0444 14.0444 14.0444 14.0444 (0.34%) 0.047 ۱۲:۳۳:۲۱
SGD/MYR 3.0708 3.0708 3.0708 3.0708 (0.07%) 0.0021 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/NAD 0 10.6442 10.652 10.6489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 6.7045 6.7045 6.7045 6.7045 (0.09%) 0.0063 ۱۲:۳۳:۲۱
SGD/NPR 0 82.53 82.95 82.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 (0.01%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۱
SGD/OMR 0 0.2827 0.283 0.283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PAB 0 0.7449 0.7487 0.7449 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PKR 0 114.118 114.118 114.118 (0%) 0 ۲۷ مهر
SGD/PLN 2.8114 2.8114 2.8114 2.8114 (0.16%) 0.0046 ۱۲:۰۶:۲۲
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RON 0 2.9398 2.9442 2.9413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SAR 0 2.747 2.7506 2.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 7.0584 7.0584 7.0584 7.0584 (0.06%) 0.0041 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/THB 22.23 22.23 22.23 22.23 (0.2%) 0.044 ۱۵:۰۶:۱۸
SGD/TWD 22.42 22.42 22.42 22.42 (0.36%) 0.08 ۱۵:۰۶:۱۸
SGD/ZAR 10.8587 10.8587 10.8587 10.8587 (0.36%) 0.0394 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/TRY 4.278 4.278 4.278 4.278 (0.86%) 0.0365 ۱۵:۰۶:۱۸
SGD/VEF 0 58595.1805 58914.5003 58715.5963 (0%) 0 ۴ تیر
SGD/XAF 0 415.01 417.14 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XCD 0 1.989 1.9905 1.9899 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XOF 0 415.01 426.37 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/INR 0 10.052 10.052 10.052 (0%) 0 ۲۸ مهر
SGD/CNH 0 5.189 5.189 5.189 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/INR 105590.8 105590.8 105590.8 105590.8 (0.23%) 247.9 ۱۱:۰۶:۲۷
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر