کالایاب
شاخص یاب

SGD/IDR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار سنگاپور / دلار 0.72 0.7186 0.7211 0.7207 (0.13%) 0.0009 ۱۳:۰۰:۴۱
دلار / روپیه اندونزی 14240 14240 14275 14250 (0.25%) 35 ۱۲:۳۱:۲۰
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/AED 2.645 2.645 2.645 2.645 (0.08%) 0.002 ۱۰:۳۹:۰۸
AUD/IDR 9339.1 9339.1 9387 9387 (0.07%) 6.7 ۱۲:۱۵:۲۳
SGD/AUD 1.0723 1.0674 1.0723 1.0674 (0.08%) 0.0008 ۱۲:۱۵:۲۳
SGD/ARS 39.2235 39.2235 39.744 39.744 (0.07%) 0.0282 ۱۲:۱۵:۲۳
ARS/IDR 0 485.24 486.53 485.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BHD 0 0.278 0.2783 0.2781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BRL 2.9707 2.9707 2.9707 2.9707 (0%) 0.0001 ۱۰:۳۶:۰۹
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/IDR 10443 10443 10443 10443 (0.14%) 14.2 ۱۰:۳۶:۱۰
SGD/CAD 0.9573 0.9573 0.9573 0.9573 (0.01%) 0.0001 ۱۰:۳۶:۰۹
CHF/IDR 14276.4 14244.1 14276.4 14244.1 (0.04%) 6 ۰۹:۳۰:۱۲
SGD/CHF 0.6993 0.6993 0.7043 0.7043 (0.3%) 0.0021 ۱۲:۳۹:۲۱
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CNY 5.0031 5.0002 5.1447 5.1447 (0.7%) 0.0357 ۱۲:۴۸:۲۳
CNY/IDR 0 2125.19 2130.84 2125.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/DKK 4.8106 4.8106 4.8341 4.8341 (0.26%) 0.0125 ۱۲:۴۸:۲۳
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/EGP 0 13.0992 13.1154 13.1082 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/IDR 15680.01 15680.01 15680.01 15680.01 (0.1%) 15.26 ۰۴:۴۵:۰۷
SGD/EUR 0.6452 0.6452 0.6483 0.6483 (0.26%) 0.0017 ۱۲:۳۹:۲۱
GBP/IDR 17520 17520 17520 17520 (2.12%) 363 ۱۰:۳۶:۱۰
SGD/GBP 0.586 0.586 0.5884 0.5884 (0.38%) 0.0022 ۱۲:۳۹:۲۱
SGD/HKD 5.6337 5.6337 5.6454 5.6433 (0.16%) 0.0089 ۰۹:۳۰:۱۲
HKD/IDR 1769.5 1769.5 1818.7 1818.7 (2.15%) 38.3 ۰۹:۳۰:۱۳
HUF/IDR 0 52.05 52.22 52.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 132.5 131.86 132.5 131.86 (0.02%) 0.03 ۰۹:۳۰:۱۳
KRW/IDR 0 11.4566 11.4566 11.4566 (0%) 0 ۲ شهریور
MYR/IDR 3387.3 3387.3 3387.3 3387.3 (2.13%) 70.6 ۰۳:۳۰:۰۹
NZD/IDR 8832.8 8832.8 8872.1 8861.8 (0.23%) 20 ۰۹:۳۰:۱۲
SGD/IDR 9973.6 10000.2 9998.9 9998.9 (0.19%) 19.4 ۰۹:۳۰:۱۲
THB/IDR 462.086 461.462 462.086 461.462 (1.64%) 7.431 ۰۶:۳۰:۰۹
TWD/IDR 0 452.84 452.84 452.84 (0%) 0 ۱ شهریور
ZAR/IDR 901.2 901.2 905.7 905.7 (0.54%) 4.9 ۰۹:۳۰:۱۲
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/IDR 0 769.2 773.03 770.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/IDR 0 119.07 119.64 119.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/IDR 0 2393.9 2410.31 2394.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/IDR 0 0.59 0.59 0.59 (0%) 0 ۲۶ مرداد
SGD/INR 51.44 51.44 51.44 51.44 (0.13%) 0.068 ۰۶:۳۰:۰۹
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JMD 0 100.63 101.14 100.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JOD 0 0.5212 0.5216 0.5215 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JPY 75.315 75.315 75.799 75.799 (0.18%) 0.139 ۰۹:۳۰:۱۲
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KRW 871.98 871.7 875.77 875.5 (0.11%) 0.98 ۱۲:۰۹:۱۸
SGD/KWD 0 0.2223 0.2225 0.2225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LBP 0 1111.57 1128.48 1128.31 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LKR 0 117.64 119.32 119.3 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MXN 14.3925 14.3885 14.3925 14.3885 (0.25%) 0.0362 ۱۰:۲۱:۰۹
SGD/MYR 3.0108 3.0108 3.0273 3.0273 (0.25%) 0.0075 ۱۲:۰۹:۱۸
SGD/NAD 0 10.6442 10.652 10.6489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 6.4594 6.4594 6.4714 6.4714 (0.43%) 0.0279 ۱۰:۲۱:۰۹
SGD/NPR 0 82.53 82.95 82.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 1.128 1.128 1.1282 1.1282 (0.2%) 0.0023 ۱۰:۲۱:۰۹
SGD/OMR 0 0.2827 0.283 0.283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PAB 0 0.7449 0.7487 0.7449 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PKR 0 113.382 113.382 113.382 (0%) 0 ۲ شهریور
SGD/PLN 2.8213 2.8213 2.8331 2.8331 (0.2%) 0.0057 ۱۲:۳۳:۲۸
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RON 0 2.9398 2.9442 2.9413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SAR 0 2.747 2.7506 2.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 6.9272 6.9272 6.9575 6.9575 (0.71%) 0.049 ۱۲:۳۹:۲۱
SGD/THB 22.049 22.036 22.049 22.036 (0.08%) 0.018 ۱۲:۳۹:۲۰
SGD/TWD 22.364 22.358 22.462 22.462 (0.21%) 0.046 ۱۲:۳۹:۲۰
SGD/ZAR 11.0423 11.0086 11.0538 11.0086 (0.24%) 0.0261 ۱۲:۳۹:۲۱
SGD/TRY 4.1549 4.1549 4.1958 4.1772 (0.7%) 0.029 ۱۲:۳۹:۲۰
SGD/VEF 0 58595.1805 58914.5003 58715.5963 (0%) 0 ۴ تیر
SGD/XAF 0 415.01 417.14 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XCD 0 1.989 1.9905 1.9899 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XOF 0 415.01 426.37 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/IDR 0 2015 2015 2015 (0%) 0 ۱۸ مرداد
SGD/CNH 0 5.033 5.033 5.033 (0%) 0 ۱۶ مرداد
XAU/IDR 217254.4 217254.4 219716.9 219716.9 (1.34%) 2908.8 ۱۰:۴۵:۱۱
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/IDR 2505.31 2505.31 2522.23 2507.09 (1.13%) 27.91 ۰۹:۳۰:۱۲