شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/EGP Bid

  • نرخ فعلی:11.7824
  • بالاترین قیمت روز:11.7915
  • پایین ترین قیمت روز:11.7811
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.7833
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:11.7837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک SGD/EGP Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/EGP Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.7824 ریال15:54:16
11.7833 ریال15:33:16
11.7828 ریال14:54:16
11.7854 ریال14:33:17
11.7859 ریال14:15:18
11.7859 ریال14:15:18
11.7846 ریال13:54:17
11.7854 ریال13:33:16
11.7846 ریال13:15:17
11.7846 ریال13:15:17
11.7833 ریال12:54:16
11.7898 ریال12:33:16
11.7915 ریال12:15:19
11.7915 ریال12:15:18
11.7876 ریال11:54:16
11.785 ریال11:33:16
11.7867 ریال11:15:18
11.7867 ریال11:15:17
11.785 ریال10:54:15
11.7859 ریال10:33:15
11.7854 ریال9:54:16
11.7867 ریال9:33:15
11.7898 ریال9:15:30
11.7898 ریال9:15:30
11.7889 ریال8:54:13
11.7872 ریال8:15:16
11.7872 ریال8:15:15
11.7876 ریال7:15:15
11.7876 ریال7:15:15
11.7872 ریال6:54:14
11.7876 ریال6:33:15
11.7906 ریال6:15:16
11.7906 ریال6:15:16
11.7911 ریال5:54:14
11.7915 ریال5:33:16
11.7902 ریال5:15:18
11.7902 ریال5:15:17
11.7872 ریال4:33:15
11.7885 ریال4:15:16
11.7885 ریال4:15:15
11.7854 ریال3:54:15
11.7837 ریال3:33:15
11.7841 ریال3:15:15
11.7841 ریال3:15:15
11.7824 ریال2:54:14
11.782 ریال2:33:14
11.7828 ریال2:15:16
11.7828 ریال2:15:15
11.7824 ریال1:54:15
11.782 ریال1:33:14
11.7833 ریال1:15:16
11.7833 ریال1:15:15
11.782 ریال0:54:15
11.7811 ریال0:33:15
11.7833 ریال0:15:16
11.7833 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات