شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/DKK Ask

  • نرخ فعلی:4.9602
  • بالاترین قیمت روز:4.9632
  • پایین ترین قیمت روز:4.9553
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.9603
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۳۳
  • نرخ روز گذشته:4.9616
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک SGD/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.9602 ریال20:21:33
4.9599 ریال19:56:30
4.9615 ریال19:42:31
4.9614 ریال19:21:31
4.9573 ریال18:56:30
4.9592 ریال18:42:31
4.9564 ریال18:21:33
4.9555 ریال17:56:35
4.9592 ریال17:42:32
4.9598 ریال17:21:34
4.9612 ریال16:56:33
4.9621 ریال16:42:34
4.9606 ریال16:21:33
4.9607 ریال15:56:40
4.9632 ریال15:42:35
4.9596 ریال14:42:29
4.9597 ریال14:21:40
4.9588 ریال13:56:24
4.9586 ریال13:42:22
4.9591 ریال13:21:24
4.9586 ریال12:56:24
4.959 ریال12:42:19
4.9585 ریال12:21:20
4.96 ریال11:56:21
4.959 ریال11:21:21
4.9586 ریال10:56:19
4.9575 ریال10:42:19
4.957 ریال10:21:16
4.9579 ریال9:56:16
4.9582 ریال9:42:16
4.9568 ریال9:21:15
4.9581 ریال8:56:14
4.9576 ریال8:42:14
4.957 ریال8:21:14
4.9562 ریال7:56:14
4.9555 ریال7:42:14
4.9554 ریال6:56:13
4.9557 ریال6:43:36
4.9569 ریال6:21:15
4.956 ریال5:56:17
4.9553 ریال5:42:14
4.9579 ریال5:21:14
4.9582 ریال4:56:13
4.9585 ریال4:42:14
4.9597 ریال4:21:13
4.96 ریال3:56:14
4.9608 ریال3:42:13
4.9591 ریال3:21:13
4.9594 ریال2:56:13
4.9602 ریال2:42:13
4.961 ریال2:21:13
4.9603 ریال1:56:15
4.9616 ریال1:42:13
4.9586 ریال1:21:14
4.9595 ریال0:56:12
4.9599 ریال0:42:13
4.9603 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات