شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/AUD Ask

  • نرخ فعلی:1.0799
  • بالاترین قیمت روز:1.0811
  • پایین ترین قیمت روز:1.0798
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0806
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.0802
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک SGD/AUD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/AUD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0799 ریال8:33:13
1.08 ریال8:15:15
1.08 ریال8:15:13
1.0799 ریال7:54:12
1.08 ریال7:33:12
1.0801 ریال7:15:14
1.0801 ریال7:15:13
1.0804 ریال6:54:12
1.0803 ریال6:33:13
1.0805 ریال6:15:17
1.0805 ریال6:15:17
1.0803 ریال5:54:13
1.0811 ریال5:15:15
1.0811 ریال5:15:14
1.081 ریال4:33:12
1.0804 ریال4:15:14
1.0804 ریال4:15:13
1.0798 ریال3:54:12
1.08 ریال2:54:13
1.0804 ریال2:15:15
1.0804 ریال2:15:13
1.08 ریال1:33:11
1.0803 ریال1:15:15
1.0803 ریال1:15:13
1.0802 ریال0:54:12
1.0805 ریال0:33:12
1.0806 ریال0:15:13
1.0806 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات