کالایاب
شاخص یاب

SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized

  • نرخ فعلی:39.845
  • بالاترین قیمت روز:40
  • پایین ترین قیمت روز:39.04
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.93
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:39.965
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:40.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.855

نمودار کندل استیک SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized در روز جاری

نمودار کندل استیک SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
39.845 ریال17:32:17
40 ریال17:02:54
39.715 ریال16:32:25
39.04 ریال13:31:16
39.965 ریال5:33:30
39.965 ریال5:31:24
39.965 ریال5:29:32
39.965 ریال5:29:18
39.965 ریال5:28:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات