صفحات مرتبط

تمام سکه تاریخ پایین

  • نرخ فعلی:11,240,000
  • بالاترین قیمت روز:11,280,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,220,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ خرداد
  • نرخ روز گذشته:1,124,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,116,000

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات