صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

  • نرخ فعلی:17,755,000
  • بالاترین قیمت روز:17,755,000
  • پایین ترین قیمت روز:17,705,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:250,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17,710,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۸:۴۵
  • نرخ روز گذشته:17,705,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17,755,000 ریال12:48:45
17,730,000 ریال12:18:39
17,705,000 ریال11:55:52
17,710,000 ریال11:55:24
نظرات