کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1155
  • بالاترین قیمت روز:0.1155
  • پایین ترین قیمت روز:0.1154
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1154
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۷:۴۲
  • نرخ روز گذشته:0.1155
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1155 ریال0:37:42
0.1154 ریال0:02:41
نظرات