شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1127
  • بالاترین قیمت روز:0.1127
  • پایین ترین قیمت روز:0.1125
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1125
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۵:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.1126
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1127 ریال9:35:44
0.1127 ریال9:34:34
0.1126 ریال9:29:32
0.1126 ریال9:28:17
0.1127 ریال9:27:21
0.1126 ریال8:03:38
0.1127 ریال8:00:29
0.1126 ریال7:41:30
0.1125 ریال7:09:26
0.1126 ریال7:08:35
0.1125 ریال7:06:38
0.1126 ریال7:04:38
0.1125 ریال6:59:24
0.1125 ریال6:58:24
0.1126 ریال6:57:25
0.1125 ریال6:24:12
0.1126 ریال5:54:15
0.1125 ریال5:50:30
0.1125 ریال5:49:13
0.1126 ریال4:50:28
0.1126 ریال4:49:11
0.1125 ریال4:48:08
0.1126 ریال4:47:11
0.1125 ریال4:21:24
0.1126 ریال4:19:13
0.1125 ریال3:50:32
0.1126 ریال3:47:28
0.1126 ریال3:46:20
0.1125 ریال3:45:20
0.1126 ریال3:41:38
0.1125 ریال3:23:11
0.1125 ریال3:22:13
0.1126 ریال3:21:16
0.1125 ریال2:11:26
0.1125 ریال2:10:20
0.1126 ریال2:09:29
0.1125 ریال1:50:39
0.1125 ریال1:49:24
0.1126 ریال1:47:28
0.1125 ریال1:23:32
0.1126 ریال1:20:33
0.1125 ریال0:50:58
نظرات