SEK/USD - کرون سوئد / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.1209
  • بالاترین قیمت روز:0.1209
  • پایین ترین قیمت روز:0.1204
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1207
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.1206
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1209 ریال19:56:51
0.1208 ریال18:38:37
0.1207 ریال18:23:38
0.1208 ریال17:59:31
0.1207 ریال17:47:49
0.1206 ریال17:29:54
0.1205 ریال16:41:46
0.1206 ریال16:02:54
0.1205 ریال13:47:35
0.1204 ریال13:05:35
0.1205 ریال12:32:44
0.1204 ریال12:08:39
0.1205 ریال11:57:03
0.1204 ریال11:05:36
0.1205 ریال10:08:32
0.1206 ریال5:26:30
0.1205 ریال4:18:20
0.1206 ریال3:44:42
0.1205 ریال3:41:50
0.1206 ریال1:38:24
0.1207 ریال1:35:24
نظرات