شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1076
  • بالاترین قیمت روز:0.1076
  • پایین ترین قیمت روز:0.1074
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1074
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.1075
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1076 ریال8:03:20
0.1075 ریال8:01:15
0.1076 ریال8:00:25
0.1075 ریال7:48:17
0.1076 ریال7:47:12
0.1075 ریال7:42:17
0.1076 ریال7:40:14
0.1075 ریال7:37:12
0.1076 ریال7:35:15
0.1075 ریال7:14:11
0.1076 ریال7:06:15
0.1075 ریال7:05:13
0.1076 ریال7:03:17
0.1075 ریال6:59:12
0.1076 ریال6:54:14
0.1075 ریال6:53:11
0.1076 ریال6:34:11
0.1075 ریال6:33:17
0.1076 ریال6:32:13
0.1075 ریال6:29:11
0.1076 ریال6:28:11
0.1075 ریال6:27:14
0.1076 ریال6:23:11
0.1075 ریال6:21:41
0.1075 ریال6:21:37
0.1075 ریال6:21:28
0.1076 ریال6:14:15
0.1075 ریال4:50:13
0.1074 ریال4:46:11
0.1075 ریال4:38:10
0.1074 ریال4:28:12
0.1075 ریال4:27:15
0.1074 ریال3:54:14
0.1075 ریال3:53:10
0.1074 ریال3:52:12
0.1075 ریال3:51:14
0.1074 ریال3:42:16
0.1075 ریال3:40:14
0.1074 ریال1:59:11
0.1075 ریال1:58:10
0.1074 ریال0:54:15
0.1075 ریال0:32:12
0.1074 ریال0:31:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات