شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1104
  • بالاترین قیمت روز:0.1105
  • پایین ترین قیمت روز:0.1104
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1105
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.1104
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1104 ریال10:22:10
0.1105 ریال10:19:10
0.1104 ریال10:18:12
0.1105 ریال10:14:10
0.1104 ریال10:12:12
0.1105 ریال10:09:12
0.1104 ریال10:03:13
0.1105 ریال10:00:19
0.1104 ریال8:39:12
0.1105 ریال8:38:09
0.1104 ریال8:10:12
0.1105 ریال8:05:11
0.1104 ریال8:03:13
0.1105 ریال8:01:10
0.1104 ریال7:58:09
0.1105 ریال7:56:09
0.1104 ریال7:55:10
0.1105 ریال7:50:12
0.1104 ریال7:48:12
0.1105 ریال7:47:09
0.1104 ریال7:29:08
0.1105 ریال7:25:11
0.1104 ریال7:24:11
0.1105 ریال7:20:12
0.1104 ریال7:13:09
0.1105 ریال7:12:11
0.1104 ریال6:59:08
0.1105 ریال6:58:09
0.1104 ریال6:53:09
0.1105 ریال6:52:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات