کالایاب
شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1037
  • بالاترین قیمت روز:0.1039
  • پایین ترین قیمت روز:0.1036
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1038
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1037
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1037 ریال10:37:15
0.1038 ریال10:36:18
0.1037 ریال9:31:15
0.1038 ریال9:21:18
0.1037 ریال9:20:15
0.1038 ریال9:15:17
0.1037 ریال9:14:11
0.1038 ریال9:12:16
0.1037 ریال9:11:10
0.1038 ریال9:08:11
0.1037 ریال9:06:14
0.1038 ریال9:05:12
0.1037 ریال8:55:13
0.1038 ریال8:42:15
0.1037 ریال8:17:10
0.1038 ریال8:14:10
0.1037 ریال8:10:13
0.1038 ریال8:07:11
0.1037 ریال7:37:11
0.1038 ریال6:41:08
0.1037 ریال6:40:12
0.1038 ریال6:06:13
0.1039 ریال6:00:22
0.1038 ریال5:39:14
0.1039 ریال5:38:11
0.1038 ریال4:33:12
0.1037 ریال3:46:10
0.1036 ریال3:45:14
0.1037 ریال3:41:10
0.1036 ریال3:39:13
0.1037 ریال3:38:09
0.1036 ریال3:37:10
0.1037 ریال3:35:11
0.1036 ریال3:34:11
0.1037 ریال3:10:14
0.1038 ریال2:29:09
0.1037 ریال2:23:09
0.1038 ریال1:32:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات