شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1041
  • بالاترین قیمت روز:0.1041
  • پایین ترین قیمت روز:0.1036
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1037
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1038
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1041 ریال12:33:15
0.104 ریال12:29:05
0.1039 ریال12:19:04
0.1038 ریال11:45:14
0.1038 ریال11:45:13
0.1037 ریال11:09:12
0.1036 ریال11:07:04
0.1037 ریال11:05:05
0.1037 ریال11:05:04
0.1036 ریال11:01:05
0.1037 ریال10:29:04
0.1036 ریال10:27:13
0.1037 ریال6:07:04
0.1036 ریال5:43:04
0.1037 ریال5:41:04
0.1036 ریال5:37:04
0.1037 ریال5:29:04
0.1036 ریال5:25:06
0.1036 ریال5:25:05
0.1037 ریال5:23:05
0.1036 ریال5:21:12
0.1037 ریال5:19:03
0.1036 ریال5:15:15
0.1036 ریال5:15:14
0.1037 ریال5:11:03
0.1036 ریال5:09:13
0.1037 ریال4:09:11
0.1038 ریال2:35:05
0.1038 ریال2:35:05
0.1037 ریال2:33:11
0.1038 ریال2:23:04
0.1037 ریال2:21:12
0.1038 ریال0:59:04
0.1037 ریال0:55:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات