شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1093
  • بالاترین قیمت روز:0.1099
  • پایین ترین قیمت روز:0.1092
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1094
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.1093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1093 ریال5:52:09
0.1093 ریال5:50:58
0.1092 ریال5:41:56
0.1093 ریال5:41:00
0.1092 ریال5:38:07
0.1093 ریال4:42:50
0.1093 ریال4:40:56
0.1094 ریال1:42:24
0.1094 ریال1:40:21
0.1095 ریال1:39:39
0.1095 ریال1:38:32
0.1099 ریال1:37:38
0.1094 ریال1:32:49
0.1093 ریال1:31:44
0.1094 ریال1:28:21
0.1093 ریال1:26:28
0.1094 ریال1:25:31
0.1093 ریال1:23:37
0.1094 ریال1:12:47
0.1093 ریال0:45:34
0.1094 ریال0:36:52
0.1094 ریال0:35:47
نظرات