شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/TWD Ask

  • نرخ فعلی:3.1404
  • بالاترین قیمت روز:3.1413
  • پایین ترین قیمت روز:3.1293
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.1367
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:3.1359
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0045

نمودار کندل استیک SEK/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1404 ریال12:15:28
3.1404 ریال12:15:27
3.1306 ریال11:54:24
3.1352 ریال11:33:25
3.1373 ریال11:15:22
3.1373 ریال11:15:22
3.136 ریال10:54:20
3.1362 ریال10:33:20
3.1375 ریال10:15:24
3.1375 ریال10:15:23
3.1398 ریال9:54:20
3.1367 ریال9:33:19
3.1387 ریال9:15:21
3.1387 ریال9:15:21
3.1392 ریال8:54:19
3.1391 ریال8:33:19
3.1396 ریال8:15:20
3.1396 ریال8:15:20
3.1413 ریال7:54:18
3.1398 ریال7:33:18
3.1387 ریال7:15:21
3.1387 ریال7:15:21
3.1377 ریال6:54:19
3.138 ریال6:33:19
3.1374 ریال6:15:22
3.1374 ریال6:15:22
3.1364 ریال5:54:19
3.1363 ریال5:33:20
3.137 ریال5:15:22
3.137 ریال5:15:22
3.1371 ریال4:54:19
3.138 ریال4:33:19
3.1293 ریال4:15:20
3.1293 ریال4:15:19
3.1298 ریال3:54:19
3.13 ریال3:33:18
3.1305 ریال3:15:19
3.1305 ریال3:15:19
3.1308 ریال2:54:17
3.1318 ریال2:33:17
3.1349 ریال2:15:20
3.1349 ریال2:15:20
3.1378 ریال1:54:17
3.1363 ریال1:33:19
3.1373 ریال0:54:17
3.1367 ریال0:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات