کالایاب
شاخص یاب

SEK/PHP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو فیلیپین 52.2 52.2 52.21 52.2 (0.02%) 0.01 ۰۱:۱۳:۰۴
کرون سوئد / دلار 0.104 0.1039 0.104 0.1039 (0%) 0 ۰۱:۳۱:۰۴
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AED 0 0.4038 0.4042 0.4041 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PHP 35.437 35.437 35.437 35.437 (0.06%) 0.023 ۰۰:۱۸:۰۶
SEK/AUD 0.1532 0.1532 0.1532 0.1532 (0.13%) 0.0002 ۰۰:۱۸:۰۶
ARS/PHP 0 1.78 1.79 1.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BHD 0 0.0417 0.0418 0.0418 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PHP 0 40.95 41.06 40.95 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CAD 0 0.1378 0.138 0.138 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/CHF 10.2 10.2 10.2 10.2 (0.49%) 0.05 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CLP 0 73.04 74.52 73.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CZK 2.4153 2.4153 2.4153 2.4153 (0.02%) 0.0005 ۰۰:۴۸:۰۶
DKK/PHP 0 7.754 7.7955 7.754 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/DKK 0.698 0.698 0.6986 0.6986 (0.1%) 0.0007 ۰۰:۵۱:۰۶
SEK/EGP 0 1.967 1.9701 1.9687 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PHP 57.895 57.895 57.895 57.895 (0.06%) 0.032 ۰۰:۵۴:۰۵
SEK/EUR 0.0937 0.0937 0.0937 0.0937 (0.11%) 0.0001 ۰۰:۵۱:۰۶
GBP/PHP 0 63.227 63.284 63.284 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/GBP 0.0857 0.0857 0.0857 0.0857 (0.12%) 0.0001 ۰۰:۵۱:۰۶
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/INR 0 7.3856 7.4256 7.4256 (0%) 0 ۳۰ مرداد
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ISK 0 12.797 12.918 12.918 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/JMD 0 15.11 15.19 15.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/JOD 0 0.0779 0.0784 0.0783 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/JPY 0 10.9652 11.0678 11.0678 (0%) 0 ۳۰ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KES 0 11.21 11.29 11.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LBP 0 166.9 169.46 169.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LKR 0 17.66 17.92 17.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/MAD 0 1.0403 1.0704 1.0701 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MYR 0 0.4507 0.4511 0.451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NAD 0 1.5982 1.5997 1.5993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0.9293 0.9289 0.9293 0.9289 (0.12%) 0.0011 ۰۰:۵۱:۰۶
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NPR 0 12.39 12.46 12.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PHP 33.441 33.441 33.441 33.441 (0.07%) 0.024 ۰۰:۲۷:۰۷
SEK/NZD 0 0.1638 0.1645 0.164 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/OMR 0 0.0423 0.0426 0.0425 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/PAB 0 0.1119 0.1124 0.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 0 3.4058 3.4306 3.4306 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
SEK/PKR 0 13.47 13.56 13.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PLN 0 0.4055 0.4067 0.4067 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/QAR 0 0.4003 0.4007 0.4006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RON 0 0.4414 0.4421 0.4417 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 0 6.8414 6.8613 6.8414 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/SAR 0 0.4125 0.4131 0.413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/VEF 0 8985.0287 9059.6122 9016.0147 (0%) 0 ۴ تیر
SEK/XAF 0 62.33 62.64 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XCD 0 0.2986 0.2989 0.2989 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XOF 0 62.33 64.03 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.576 1.576 1.576 1.576 (0.01%) 0.0001 ۰۰:۵۱:۰۶
CNH/PHP 0 7.3734 7.3734 7.3734 (0%) 0 ۱۸ مرداد
SEK/CNH 0 0.736 0.736 0.736 (0%) 0 ۱۸ مرداد
QAR/PHP 0 14.6632 14.6991 14.6656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن