شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/PHP Ask

  • نرخ فعلی:5.2534
  • بالاترین قیمت روز:5.2591
  • پایین ترین قیمت روز:5.2492
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.2498
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:5.2477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0057

نمودار کندل استیک SEK/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.2534 ریال4:54:16
5.2581 ریال4:33:17
5.2586 ریال4:15:17
5.2586 ریال4:15:17
5.2591 ریال3:54:18
5.2518 ریال3:33:17
5.251 ریال3:15:18
5.251 ریال3:15:18
5.2503 ریال2:54:17
5.2499 ریال2:33:16
5.2492 ریال2:15:20
5.2492 ریال2:15:20
5.2505 ریال1:54:17
5.2498 ریال1:33:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات