شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/NOK Ask

  • نرخ فعلی:0.9436
  • بالاترین قیمت روز:0.9439
  • پایین ترین قیمت روز:0.9415
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9424
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.9423
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک SEK/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9436 ریال12:33:19
0.9439 ریال12:15:22
0.9439 ریال12:15:21
0.9429 ریال11:54:19
0.9422 ریال11:33:18
0.9424 ریال11:15:17
0.9424 ریال11:15:16
0.942 ریال10:54:15
0.9425 ریال10:33:15
0.9416 ریال10:15:17
0.9416 ریال10:15:17
0.9415 ریال9:54:15
0.9423 ریال9:33:15
0.9421 ریال9:15:15
0.9421 ریال9:15:14
0.9423 ریال8:33:14
0.9421 ریال8:15:17
0.9421 ریال8:15:15
0.9425 ریال7:54:13
0.9423 ریال7:33:14
0.9422 ریال7:15:16
0.9422 ریال7:15:15
0.942 ریال6:54:13
0.9419 ریال6:33:14
0.9418 ریال6:15:16
0.9418 ریال6:15:14
0.942 ریال5:54:13
0.9421 ریال5:33:15
0.9422 ریال4:54:13
0.9424 ریال4:33:13
0.9423 ریال4:15:16
0.9423 ریال4:15:15
0.942 ریال3:54:12
0.9423 ریال3:33:13
0.9422 ریال3:15:14
0.9422 ریال3:15:13
0.9421 ریال2:54:12
0.943 ریال2:33:12
0.9426 ریال2:15:16
0.9426 ریال2:15:15
0.9432 ریال1:54:12
0.9433 ریال1:33:13
0.9421 ریال1:15:14
0.9421 ریال1:15:14
0.9419 ریال0:54:12
0.9421 ریال0:33:12
0.9424 ریال0:15:14
0.9424 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات