کالایاب
شاخص یاب

SEK/INR Ask

  • نرخ فعلی:7.3936
  • بالاترین قیمت روز:7.4482
  • پایین ترین قیمت روز:7.3787
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.4165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۱:۲۳
  • نرخ روز گذشته:7.4032
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.3936 ریال21:51:23
7.3787 ریال20:36:26
7.4003 ریال15:30:45
7.4003 ریال15:30:34
7.4374 ریال10:30:18
7.4374 ریال10:30:13
7.4482 ریال5:30:09
7.4482 ریال5:30:08
7.4244 ریال3:51:07
7.431 ریال1:21:06
7.4165 ریال1:18:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات