شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/HUF Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فورینت مجارستان 301.4 300.62 302.27 301.9 (0.23%) 0.69 ۱۳:۲۱:۱۷
کرون سوئد / دلار 0.1019 0.1018 0.1022 0.1021 (0.1%) 0.0001 ۱۳:۱۹:۱۴
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AED 0 0.4038 0.4042 0.4041 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HUF 202.96 202.96 202.96 202.96 (0.32%) 0.65 ۰۳:۰۶:۰۸
SEK/AUD 0.151 0.151 0.151 0.151 (0.47%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/HUF 0 7.172 7.172 7.172 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BHD 0 0.0417 0.0418 0.0418 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/HUF 227.91 227.91 227.91 227.91 (0.29%) 0.66 ۰۷:۰۶:۰۸
SEK/CAD 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 (0.15%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/HUF 0 301.981 301.981 301.981 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/CHF 0 10.13 10.13 10.13 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/CLP 0 73.04 74.52 73.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/HUF 0 40.81 40.87 40.84 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/HUF 0 12.5659 12.5845 12.5822 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CZK 2.3813 2.3813 2.3813 2.3813 (0.08%) 0.0019 ۰۹:۰۶:۱۶
DKK/HUF 44.421 44.421 44.421 44.421 (0.13%) 0.056 ۰۹:۰۶:۱۷
SEK/DKK 0.6899 0.6899 0.6899 0.6899 (0.1%) 0.0007 ۰۹:۰۶:۱۶
SEK/EGP 0 1.967 1.9701 1.9687 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/HUF 0 332.247 332.247 332.247 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/EUR 0 0.0923 0.0923 0.0923 (0%) 0 ۲۳ مهر
GBP/HUF 383.6 383.6 383.6 383.6 (1.24%) 4.7 ۰۷:۰۶:۰۸
SEK/GBP 0 0.0804 0.0804 0.0804 (0%) 0 ۲۳ مهر
HKD/HUF 0 35.6 35.66 35.63 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 77.112 77.112 77.112 (0%) 0 ۲۲ مهر
NZD/HUF 0 189.19 189.19 189.19 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/HUF 0 14.75 14.81 14.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/HUF 0 45.99 46.2 46.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/HUF 0 2.4 2.4 2.4 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/HUF 0 20.258 20.258 20.258 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/INR 0 7.2333 7.2333 7.2333 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/ISK 12.706 12.706 12.706 12.706 (0.2%) 0.025 ۱۵:۳۰:۱۷
SEK/JMD 0 15.11 15.19 15.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/JOD 0 0.0779 0.0784 0.0783 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/JPY 0 10.989 10.989 10.989 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/KES 0 11.21 11.29 11.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LBP 0 166.9 169.46 169.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LKR 0 17.66 17.92 17.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/MAD 0 1.0403 1.0704 1.0701 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MYR 0 0.4507 0.4511 0.451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NAD 0 1.5982 1.5997 1.5993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9301 0.9301 0.9301 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/NPR 0 12.39 12.46 12.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NZD 0 0.1638 0.1645 0.164 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/OMR 0 0.0423 0.0426 0.0425 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/PAB 0 0.1119 0.1124 0.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PKR 0 13.47 13.56 13.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PLN 0.397 0.397 0.397 0.397 (0.08%) 0.0003 ۱۲:۰۶:۱۷
SEK/QAR 0 0.4003 0.4007 0.4006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RON 0 0.4414 0.4421 0.4417 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 6.5638 6.5638 6.5638 6.5638 (0.13%) 0.0083 ۱۲:۰۶:۱۷
SEK/SAR 0 0.4125 0.4131 0.413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/VEF 0 8985.0287 9059.6122 9016.0147 (0%) 0 ۴ تیر
SEK/XAF 0 62.33 62.64 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XCD 0 0.2986 0.2989 0.2989 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XOF 0 62.33 64.03 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 0 1.5091 1.5091 1.5091 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/CNH 0.723 0.723 0.723 0.723 (0.56%) 0.004 ۰۳:۰۹:۰۶
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن