شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/DKK Ask

  • نرخ فعلی:0.7007
  • بالاترین قیمت روز:0.7007
  • پایین ترین قیمت روز:0.6954
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.7011
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک SEK/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7007 ریال18:33:28
0.7004 ریال18:15:35
0.7004 ریال18:15:32
0.7 ریال17:36:28
0.6996 ریال17:15:36
0.6996 ریال17:15:35
0.6993 ریال16:54:30
0.6983 ریال16:33:30
0.6985 ریال16:15:34
0.6985 ریال16:15:34
0.6981 ریال15:54:26
0.6975 ریال15:33:25
0.6971 ریال14:54:30
0.6968 ریال14:33:26
0.6964 ریال13:54:24
0.6966 ریال13:33:23
0.6965 ریال13:15:28
0.6965 ریال13:15:27
0.6959 ریال12:54:21
0.696 ریال12:33:23
0.6954 ریال12:15:28
0.6954 ریال12:15:27
0.6973 ریال11:54:17
0.6978 ریال11:33:14
0.699 ریال9:33:14
0.6988 ریال9:15:16
0.6988 ریال9:15:15
0.699 ریال8:33:13
0.6992 ریال8:15:16
0.6992 ریال8:15:14
0.6989 ریال7:54:13
0.6991 ریال7:33:14
0.6989 ریال7:15:15
0.6989 ریال7:15:14
0.6988 ریال6:54:13
0.6989 ریال6:33:13
0.6992 ریال6:15:16
0.6992 ریال6:15:15
0.6988 ریال5:33:14
0.6991 ریال5:15:17
0.6991 ریال5:15:15
0.6998 ریال4:54:12
0.6999 ریال4:33:12
0.7001 ریال4:15:15
0.7001 ریال4:15:13
0.7 ریال3:54:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات