کالایاب
شاخص یاب

SEK/CZK Ask

  • نرخ فعلی:2.4159
  • بالاترین قیمت روز:2.4159
  • پایین ترین قیمت روز:2.4147
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4147
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2.4111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0048

نمودار کندل استیک SEK/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4159 ریال13:03:16
2.4151 ریال10:33:08
2.415 ریال6:33:06
2.4147 ریال2:36:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات