شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/CZK Ask

  • نرخ فعلی:2.4014
  • بالاترین قیمت روز:2.402
  • پایین ترین قیمت روز:2.3966
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3966
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.3968
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0046

نمودار کندل استیک SEK/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4014 ریال6:33:11
2.4009 ریال6:15:14
2.4009 ریال6:15:14
2.402 ریال5:54:13
2.4011 ریال5:33:12
2.4017 ریال4:54:12
2.4012 ریال4:33:12
2.3999 ریال3:54:12
2.4002 ریال3:33:12
2.3995 ریال3:15:18
2.3995 ریال3:15:18
2.3994 ریال2:54:11
2.3981 ریال2:33:14
2.3975 ریال2:15:14
2.3975 ریال2:15:13
2.3973 ریال1:54:12
2.3998 ریال1:33:12
2.3987 ریال1:15:13
2.3987 ریال1:15:12
2.3988 ریال0:54:12
2.3976 ریال0:33:14
2.3966 ریال0:15:14
2.3966 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات