شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/CHF Ask

  • نرخ فعلی:10.2449
  • بالاترین قیمت روز:10.2894
  • پایین ترین قیمت روز:10.2322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.2875
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:10.2973
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0524

نمودار کندل استیک SEK/CHF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/CHF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.2806 ریال4:33:12
10.2838 ریال4:15:15
10.2838 ریال4:15:14
10.2826 ریال3:54:13
10.2796 ریال3:33:12
10.2825 ریال3:15:13
10.2825 ریال3:15:12
10.2836 ریال2:54:12
10.2842 ریال2:33:12
10.2894 ریال2:15:13
10.2894 ریال2:15:12
10.2889 ریال1:54:11
10.2875 ریال1:33:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات