شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/AED Bid

  • نرخ فعلی:0.3894
  • بالاترین قیمت روز:0.3895
  • پایین ترین قیمت روز:0.3867
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3869
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۱:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.3867
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک SEK/AED Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/AED Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3894 ریال22:21:25
0.3893 ریال21:56:35
0.3891 ریال21:42:32
0.389 ریال21:21:35
0.3891 ریال20:56:35
0.389 ریال20:42:38
0.3894 ریال20:21:36
0.3895 ریال19:56:32
0.3891 ریال19:42:35
0.3887 ریال19:21:34
0.3888 ریال18:56:33
0.3887 ریال18:42:34
0.3891 ریال18:21:36
0.3893 ریال17:56:40
0.3894 ریال17:42:35
0.3895 ریال17:21:38
0.389 ریال16:21:37
0.3891 ریال15:56:45
0.3892 ریال15:42:39
0.3893 ریال15:21:40
0.389 ریال14:56:41
0.3891 ریال14:42:33
0.3892 ریال14:21:45
0.3891 ریال13:21:29
0.3885 ریال12:56:35
0.3882 ریال12:42:25
0.3881 ریال12:21:24
0.3867 ریال11:42:24
0.3868 ریال10:56:23
0.3867 ریال10:42:24
0.3868 ریال10:21:21
0.3867 ریال9:42:20
0.3868 ریال9:21:18
0.3867 ریال7:21:16
0.3868 ریال6:56:15
0.3867 ریال6:43:39
0.3868 ریال5:56:19
0.3869 ریال5:42:17
0.3867 ریال3:56:16
0.3868 ریال3:21:16
0.3869 ریال2:56:15
0.3868 ریال2:42:16
0.3867 ریال2:21:15
0.3868 ریال1:56:17
0.3867 ریال1:42:16
0.3868 ریال0:56:15
0.3869 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات