کالایاب
شاخص یاب

SEK/AED Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6731 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۲۸ مرداد
کرون سوئد / دلار 0.1032 0.1032 0.1032 0.1032 (0.1%) 0.0001 ۰۰:۳۳:۰۵
CAD/AED 0 2.762 2.7709 2.762 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/AED 0 3.7457 3.7504 3.7457 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/AED 0.5461 0.5461 0.5461 0.5461 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
EUR/AED 0 4.072 4.076 4.072 (0%) 0 ۲۸ مرداد
GBP/AED 0 4.4534 4.4643 4.4534 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
ARS/AED 0 0.1224 0.1226 0.1225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/AED 2.48 2.48 2.48 2.48 (0.4%) 0.01 ۰۰:۱۸:۰۵
BRL/AED 0 0.9069 0.9128 0.9072 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/AED 0 0.5364 0.5367 0.5366 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/AED 0 0.4679 0.4681 0.4681 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/AED 0 0.1937 0.1946 0.1941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AED 0.408 0.408 0.4087 0.4087 (0.07%) 0.0003 ۰۰:۳۰:۰۹
NZD/AED 2.3552 2.3552 2.3552 2.3552 (0.06%) 0.0014 ۰۰:۲۴:۰۶
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/AED 0 0.9793 0.9798 0.9796 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AED 0 0.4038 0.4042 0.4041 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/AED 2.647 2.647 2.647 2.647 (0.04%) 0.001 ۰۰:۴۵:۰۷
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/AED 0 0.6042 0.607 0.6045 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AED 0 0.1198 0.1199 0.1199 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/AED 0 0.032 0.032 0.032 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AED 0 0.2375 0.241 0.2375 (0%) 0 ۲۸ مرداد
EGP/AED 0 0.2055 0.2057 0.2056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KWD/AED 0 12.064 12.066 12.064 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JOD/AED 0 5.1805 5.1899 5.1805 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SEK/AUD 0.1526 0.1526 0.1526 0.1526 (0.07%) 0.0001 ۰۰:۱۸:۰۵
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BHD 0 0.0417 0.0418 0.0418 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CAD 0 0.137 0.1375 0.1375 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SEK/CHF 10.12 10.12 10.12 10.12 (0.2%) 0.02 ۰۰:۴۵:۰۷
SEK/CLP 0 73.04 74.52 73.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CZK 2.4036 2.4036 2.4036 2.4036 (0.07%) 0.0018 ۰۰:۴۲:۰۶
SEK/DKK 0.6948 0.6948 0.6948 0.6948 (0.04%) 0.0003 ۰۰:۴۲:۰۶
SEK/EGP 0 1.967 1.9701 1.9687 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/EUR 0 0.0931 0.0933 0.0932 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SEK/GBP 0.0851 0.0851 0.0851 0.0851 (0.12%) 0.0001 ۰۰:۴۵:۰۷
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/INR 0 7.3691 7.3843 7.3843 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SEK/ISK 0 12.818 12.818 12.818 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SEK/JMD 0 15.11 15.19 15.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/JOD 0 0.0779 0.0784 0.0783 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/JPY 0 10.9855 11.0302 11.0302 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SEK/KES 0 11.21 11.29 11.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LBP 0 166.9 169.46 169.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LKR 0 17.66 17.92 17.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/MAD 0 1.0403 1.0704 1.0701 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MYR 0 0.4507 0.4511 0.451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NAD 0 1.5982 1.5997 1.5993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0.9275 0.9268 0.9275 0.9268 (0.1%) 0.0009 ۰۰:۴۵:۰۷
SEK/NPR 0 12.39 12.46 12.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NZD 0 0.1638 0.1645 0.164 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/OMR 0 0.0423 0.0426 0.0425 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/PAB 0 0.1119 0.1124 0.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PKR 0 13.47 13.56 13.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PLN 0.4069 0.4069 0.4069 0.4069 (0.42%) 0.0017 ۰۰:۳۶:۰۶
SEK/QAR 0 0.4003 0.4007 0.4006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RON 0 0.4414 0.4421 0.4417 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 6.9067 6.9067 6.9067 6.9067 (0.25%) 0.0172 ۰۰:۳۶:۰۶
SEK/SAR 0 0.4125 0.4131 0.413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/VEF 0 8985.0287 9059.6122 9016.0147 (0%) 0 ۴ تیر
SEK/XAF 0 62.33 62.64 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XCD 0 0.2986 0.2989 0.2989 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XOF 0 62.33 64.03 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.5954 1.5954 1.5954 1.5954 (0.16%) 0.0026 ۰۰:۴۵:۰۷
SEK/CNH 0 0.736 0.736 0.736 (0%) 0 ۱۸ مرداد
OMR/AED 9.5435 9.54 9.5435 9.54 (0.05%) 0.0049 ۰۰:۳۰:۰۹
QAR/AED 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 (0.24%) 0.0024 ۰۰:۳۶:۰۶
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن