شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/AED Ask

  • نرخ فعلی:0.3769
  • بالاترین قیمت روز:0.3776
  • پایین ترین قیمت روز:0.3769
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3773
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.3771
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک SEK/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3769 ریال5:54:17
0.377 ریال5:33:18
0.3771 ریال5:15:21
0.3771 ریال5:15:20
0.3772 ریال4:33:15
0.3774 ریال4:15:20
0.3774 ریال4:15:20
0.3776 ریال3:54:18
0.3775 ریال2:15:18
0.3775 ریال2:15:18
0.3776 ریال1:54:15
0.3774 ریال1:33:15
0.3773 ریال1:15:16
0.3773 ریال1:15:16
0.3772 ریال0:54:15
0.3773 ریال0:15:17
0.3773 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات