کالایاب
شاخص یاب

Saudi Electric.

  • نرخ فعلی:17
  • بالاترین قیمت روز:17
  • پایین ترین قیمت روز:16.98
  • بیشترین مقدار نوسان روز:34.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:2222.94%
  • نرخ بازگشایی بازار:360.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۶ خرداد
  • نرخ روز گذشته:17
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Saudi Electric. در روز جاری

نمودار کندل استیک Saudi Electric. در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
394.9 ریال15:49:00
360.1 ریال13:50:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات