ریال عربستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2665
  • بالاترین قیمت روز:0.2666
  • پایین ترین قیمت روز:0.2651
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2666
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.2663
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2664 ریال16:20:14
0.2665 ریال16:07:19
0.2664 ریال16:04:21
0.2665 ریال16:02:20
0.2664 ریال15:59:10
0.2663 ریال15:58:18
0.2664 ریال15:56:14
0.2665 ریال15:55:20
0.2664 ریال15:42:11
0.2665 ریال15:40:21
0.2664 ریال15:39:09
0.2665 ریال15:21:13
0.2664 ریال15:19:18
0.2666 ریال15:18:11
0.2665 ریال15:17:12
0.2664 ریال15:14:12
0.2666 ریال15:13:22
0.2665 ریال15:07:18
0.2664 ریال15:06:12
0.2665 ریال15:03:14
0.2664 ریال15:02:17
0.2665 ریال14:59:10
0.2664 ریال14:58:17
0.2665 ریال13:40:22
0.2664 ریال13:39:12
0.2665 ریال13:31:26
0.2664 ریال13:28:20
0.2666 ریال13:26:13
0.2664 ریال13:24:12
0.2665 ریال13:18:12
0.2664 ریال13:15:15
0.2665 ریال13:08:13
0.2664 ریال13:07:17
0.2665 ریال13:00:17
0.2664 ریال12:55:19
0.2665 ریال12:54:10
0.2664 ریال12:45:11
0.2665 ریال12:44:11
0.2664 ریال12:43:21
0.2665 ریال12:35:10
0.2664 ریال12:30:16
0.2665 ریال12:22:13
0.2664 ریال12:17:11
0.2665 ریال11:51:15
0.2663 ریال10:43:17
0.2666 ریال10:35:09
0.2663 ریال10:04:13
0.2664 ریال8:31:17
0.2663 ریال7:38:05
0.2664 ریال7:17:06
0.2663 ریال6:33:08
0.2664 ریال6:22:11
0.2663 ریال6:09:06
0.2664 ریال5:57:05
0.2663 ریال5:46:17
0.2664 ریال5:40:18
0.2663 ریال5:05:07
0.2664 ریال4:54:03
0.2663 ریال4:44:03
0.2664 ریال4:18:04
0.2663 ریال4:01:14
0.2664 ریال2:52:10
0.2666 ریال2:34:10
0.2664 ریال2:31:14
0.2663 ریال1:14:05
0.2664 ریال0:39:07
0.2651 ریال0:31:19
0.2663 ریال0:15:07
0.2664 ریال0:14:08
0.2663 ریال0:12:05
0.2666 ریال0:10:14
نظرات