شاخص یاب

ریال عربستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2665
  • بالاترین قیمت روز:0.2666
  • پایین ترین قیمت روز:0.2662
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2666
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.2663
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ریال عربستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2665 ریال12:43:15
0.2664 ریال12:32:18
0.2665 ریال12:29:15
0.2664 ریال12:25:16
0.2665 ریال12:13:14
0.2664 ریال12:09:17
0.2666 ریال12:08:15
0.2664 ریال12:07:15
0.2665 ریال11:57:17
0.2664 ریال11:53:14
0.2665 ریال11:51:17
0.2664 ریال11:48:17
0.2665 ریال11:46:14
0.2664 ریال11:45:20
0.2665 ریال11:37:13
0.2664 ریال11:35:14
0.2665 ریال11:34:13
0.2664 ریال11:33:19
0.2665 ریال11:28:14
0.2664 ریال11:24:17
0.2666 ریال11:23:14
0.2664 ریال11:22:13
0.2665 ریال11:13:14
0.2664 ریال11:12:17
0.2665 ریال11:07:13
0.2664 ریال11:01:14
0.2665 ریال11:00:25
0.2664 ریال10:56:14
0.2665 ریال10:54:16
0.2666 ریال10:53:12
0.2665 ریال10:52:12
0.2666 ریال10:51:16
0.2664 ریال10:50:17
0.2665 ریال10:33:16
0.2666 ریال10:19:14
0.2663 ریال10:10:16
0.2666 ریال10:03:16
0.2663 ریال9:04:12
0.2666 ریال8:42:14
0.2664 ریال7:56:12
0.2666 ریال7:45:15
0.2663 ریال6:27:12
0.2664 ریال6:10:12
0.2663 ریال5:48:13
0.2664 ریال5:27:13
0.2663 ریال4:22:10
0.2664 ریال3:37:10
0.2663 ریال3:15:12
0.2664 ریال3:06:12
0.2663 ریال1:44:08
0.2662 ریال1:43:08
0.2666 ریال1:33:11
0.2663 ریال1:25:09
0.2664 ریال1:04:08
0.2663 ریال0:42:11
0.2664 ریال0:35:09
0.2663 ریال0:19:07
0.2666 ریال0:06:10
نظرات